Цены на анализы и сроки выдачи результатов

Ознакомьтесь, пожалуйста, с перечнем проводимых нами исследований их ценами и сроками выполнения. В случае появления вопросов пишите info@labmtm.com
или звоните: т. (044) 451-42-84, (044) 235-50-48, (044) 227-14-89, (044) 331-50-67

Назва дослідженьСтрок виконання (робочі дні)Ціна, (грн)*
МАНІПУЛЯЦІЇ

Забір венозної крові
30
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

T-3    (Т3, Трийодтиронін загальний)1145
T-4    (Т4, Тироксин загальний)1145
FT-3   (Трийодтиронін вільний, Т3 free, Т3 віл.)1145
FT-4   (Тироксин  вільний, Т4 free, Т4 віл.)1145
Anti-hTg   (АТТГ, антитіла до Тиреоглобуліну)1160
TSH    (ТТГ, ТСГ, Тиреотропін, Тиреотропний гормон)1145
TSH receptor Ab (антитіла до рецептора ТТГ)2-3280
TPO Ab (Антитіла пероксидази щитоподібної залози АТПО)1160
Tg (Thyreoglobulin, Тиреоглобулін)1160
Стандарт № 1 (TSH, FT-4, Anti-hTg, TPO Ab) діагностичний1520
Стандарт № 2 (TSH, Anti-hTg, TPO Ab) 2-й скринінг – гіпотиреоз, АІТ       1390
Стандарт № 3 (Тg,Calcitonin, CEA) скринінг онкозахворювань щитоподібної залози2-4480
Стандарт № 4 (FT-4, FT-3, TPO Ab) тиреотоксикоз (діагностично-моніторинговий)1380
Стандарт № 5 (TSH, FT-4, FT-3) 1-й скринінг1370
Стандарт № 6 (TSH, Ca++ )1210
Стандарт № 7 (TSH, FT4, TPO Ab)1380
Стандарт № 23 (TSH, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА))1310
Стандарт № 24 (TSH, FT-4, Tg, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА))1570
Стандарт № 30 (TSH, Тg, Anti-hTg)1390
Стандарт № 31 (FT-4, FT-3)1240
Стандарт № 32 (TSH, Tg)1260
Стандарт № 35 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab)1510
Стандарт № 36 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab, Anti-hTg (АТТГ))1640
Стандарт № 37 (TSH,  FT-4)1270
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ

PTH   (Паратгормон)1-2180
Calcitonin  (Кальцитонін)2-4270
25 – гідроксивітамін загальний  (25-OH вітамін D3 та  D2 , 25-OH vitamin D total)1-2370
Пакет КЩФ (Ca, P, Лужна(щелочная) фосфатаза)1150
Пакет ПКФ (PTH, Ca, P)1-2250
Пакет ПКЩФ (PTH, Ca, P, Лужна фосфатаза)1-2310
Пакет ПКФ-ИН (PTH, Ca++, P)1-2290
Пакет ПКЩФ-ИН (PTH, Ca++, P, Лужна фосфатаза)1-2340
Пакет ДКФ-ИН (25(OH)D, Ca++, P)1-2450
Пакет ПДКФ-ИН (25(OH)D, PTH, Ca++, P)1-2600
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ

Індекс вільного Tестостерону (Testosterone, SHBG, Індекс)1260
Лютеїнізуючий гормон (LH, ЛГ)1150
Фолікулостимулюючий гормон (FSH, ФСГ)1150
Тестостерон  загальний ( Т заг., Testosterone)1150
Тестостерон вільний  (Tвіл.,Testosterone free)1200
Пролактин (Прл., Prolactin)1150
Прогестерон (Прг., Progesterone )1150
Естрадіол (Е2, Estradiol )1150
Андростендіон (Androstenedione)1-2200
Дигідротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone)3280
SHBG  (ССЗГ, секс-стероїдзв’язуючий глобулін)1150
Aнтимюллерів гормон (АМГ,  MIS, Інгібуюча речовина Мюллера)1-2370
Пакет СПКЯ  малий (LH, FSH, Testosterone, DHEA-s, C-peptide)1640
Пакет андрологічний ТИПП (Testosterone, Estradiol, PSA free/PSA total) 1450
Пакет РЕЗЕРВ (FSH, AMГ) – оцінка оваріального резерву2-4440
Пакет РЕЗЕРВ-3 (FSH, AMГ, Estradiol) – оцінка оваріального резерву2-4570
Пакет НАГРУЗОЧНИЙ (LH+ LH, FSH +  FSH) 1510
Стандарт № 11 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol)1510
Стандарт № 12 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone)1640
Стандарт № 13 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, Testosterone)1760
Стандарт № 14 (LH, FSH, Estradiol, Progesterone)1510
Стандарт № 15 (FSH, Estradiol, TSH, Cortisol)1540
Стандарт № 16 (Prolactin, Progesterone)1255
Стандарт № 17 (LH, FSH, Prolactin, Testosterone)1510
Стандарт № 18 (LH, FSH, Estradiol)1380
Стандарт № 19 (LH, FSH, Testosteron, Estradiol)1510
Стандарт № 33 (LH, FSH, Testosteron, Progesterone)1510
Стандарт № 34 (LH, FSH, Testosteronе)1380
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА

Хоріонічний гонадотропін  (ХГЛ, hCG screen)2-3200
Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP  )2-3170
Вільний Естріол (UE3 )2-3160
Білок, асоційований з вагітністю (РАРР-А)2-3190
Пакет I-триместр (до 13 тижнів- РАРР-А, hCG)2-3320
Пакет II-триместр (з 15 до 20 тиждень -AFP, hCG, UE3)2-3430
ОБСТЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ НАДНИРНИКІВ

Альдостерон (Аldosterone)2260
17-a-гідроксіпрогестерон (17-a-OHP)  1150
Дегідроепіандростерон сульфат (DHEA-s, ДГЭА-с, )1150
Адренокортикотропний  гормон (ACTH, АКТГ, Кортикотропін, )2-4280
Кортизол (Cortisol, К. ,)1200
Пакет АГС (17-a- OHP,  Cortisol,  DHEA-s) 1425
Пакет АГС-2 (17-a- OHP,  Cortisol в сечі,  DHEA-s, ) 1425
Пакет КоНК  (Cortisol, Пакет ХНК (Na, K, Ca++)1330
ОБСТЕЖЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЖИРОВОГО ОБМІНІВ

Глюкоза190
Глюкозотолерантний тест (2 визначення)1190
Глюкозотолерантний тест (3 визначення)1270
HbA1c (глікозильований,  глікогемоглобін)1180
Інсулін (Insulin)1160
Ц-пептид  (С-пептид, C-peptide)1160
Лептин (Leptin)2-3380
Пакет ІСЛ (Leptin, C-peptide, Insulin)2-3595
Індекс НОМА (Глюкоза, Insulin, індекс НОМА)1200
Стандарт № 10 (C-peptide, HbA1c, Leptin, Пакет ХТЛ) моніторінг СД тип 22-3810
Стандарт № 20 (C-peptide, HbA1c, Глюкоза)1370
Стандарт № 21 (пакет ХТЛ-Ліпідограма, Сечова кислота, індекс НОМА (глюкоза, Інсулін, індекс НОМА), C-peptide))1570
Стандарт № 22 (C-peptide, HbA1c)1280
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ

Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP)1-2170
Простатспецифічний антиген  загальний (PSA total)1150
PSA free/PSA total (з визначенням коефіцієнта)1240
PSA total  (пільговий)1120
PSA free/PSA total з визначенням коефіцієнта (пільговий)1190
Раково-ембріональний антиген (СЕА,РЭА)1-2170
Ранній онкомаркер яєчників (HE4)1-2370
Онкомаркер яєчників (CA 125) 1-2170
Онкомаркер молочної залози (CA 15-3)  1-2170
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (CA 19-9) 1-2170
Онкомаркер шлунку (СА 72-4)1-2280
Нейрон-специфічна енолаза (NSE, маркер дрібноклітинного раку легенів)1-2280
Фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП)1-2750
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)1-5460
Пакет ОНКО-1 (CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CEA, Tg)1-2710
Пакет ОНКО-2 (CA 125, CA 15-3, CA 19-9, СА 72-4, NSE, CEA, Tg)1-21190
Пакет ОНКО-3 (PSA free/PSA total, CA 19-9, СА 72-4, NSE, CEA, Tg)1-21095
Індекс ROMA (CA 125 , HE4, Індекс ROMA) – розрахунок ризику раку яєчників1-2450
Пакет ПКР (PSA free/PSA total, СЕА) діагностичний1-2340
Пакет СТС (AFP, hCG, СЕА) діагностика пухлин яєчка1-2430
Пакет PSA (Testosterone, Testosterone free, PSA free/PSA total) 1500
ФАКТОРИ РОСТУ

Соматотропний гормон (GH, СТГ, гормон росту, соматотропін)1170
Інсуліноподібний фактор росту-1 (IGF- 1, соматомедін С)1-2250
Пакет GH-2 (GH + GH)1290
Пакет GH-3 (GH + GH + GH )1430
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ В КРОВІ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

Калій (K)160
Натрій (Na)160
Фосфор (P)160
Кальцій загальний (Ca)160
Кальцій іонізований (Ca++)1100
Залізо (Fe)160
Магній (Mg)160
Мідь (Cu)190
Пакет Мікроелементи (Fe, Mg, Cu, Na, K, Ca, Ca++, P)1390
Пакет ХНК (Na, K, Ca++)1190
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальний аналіз крові без формули (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT)1110
Формула крові160
ШОЕ160
Розгорнутий аналіз крові  з формулою крові, ШОЕ  (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT+ формула крові+ ШОЕ)1160
КОАГУЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ГЕМОСТАЗ)

Коагулограмма (Протромбін, АЧТЧ, Фібріноген)1280
Протромбін (протромбіновий час в сек., процент протромбіну за Квіком, МНО (INR))195
АЧТЧ (Активований частковий тромбопластиновий час)190
Д-димер1170
Фібріноген195
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розгорнутий варіант біохімічного обстеження: (Печінкові проби,  Ниркові проби№2,  Ліпідограма,  Мікроелементи, Глюкоза, Альфа-амілаза,  Сечова кислота, КФК, ЛДГ)1990
Стандартний варіант біохімічного обстеження: (Білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альфа-амілаза, Креатинін,  Глюкоза, Холестерин)1490
Печинкові проби: (Білірубін загальний та прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альбумін, Лужна фосфатаза, ГГТП)1280
Ниркові проби: (Креатинін, Сечовина , Пакет ХНК (Na, K, Ca++) )1240
Ниркові проби № 2: (Креатинін, Сечовина , Cечова кислота)1145
Пакет ХТЛ – Ліпідограма (Холестерин, Тригліцеріди, Ліпопротеїди фракційно: ВП/НП/ОНП, індекс атерогенності)1230
Пакет терапевтичний Стандартний:  (Розгорнутий аналіз крові  з формулою крові, ШОЕ, загальний аналіз сечі)1230
Пакет СОЦІАЛЬНИЙ (АЛТ, АСТ, білірубін загальний,креатинін, глюкоза, Розгорнутий аналіз крові  (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT), аналіз сечі загальний)1460
Білірубін загальний160
Білірубін прямий160
АСТ (Aспартатамінотрансфераза)160
АЛТ (Aланінамінотрансфераза)160
Тимолова проба160
Білок загальний160
Альбумін160
Лужна(щелочная) фосфатаза160
ГГТ (Гамма-глутаматтрансфераза)160
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)160
Креатинін160
Сечовина (мочевина)160
Холестерин160
Тригліцеріди160
Альфа-амілаза160
Сечова (мочевая) кислота160
Креатинфосфокіназа (КФК загальна)160
Аполіпопротеїн А-11-3120
Аполіпопротеїн – В1-3120
Ліпаза1-3130
Гомоцистеїн1-3450
Мозковий натрійуретичний пропептид (NTpro-BNP)1-2450
Білкові фракції1-3140
РЕВМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ревмопроби (РФ, СРБ, АСЛ-О) (напівкількісне визначення)1170
Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення)2-380
C-реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення)2-380
Антистрептолізін-О (АСЛ-О) (кількісне визначення)2-380
Ревмопроби (РФ, СРБ, АСЛ-О) (кількісне визначення)2-3210
Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL6)1-2750
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ АНЕМІЇ

Загальна залізозв’язуюча здатність сиворотки  (ЗЗЗС)1-3100
Феритин (FERR)1180
Ціанокобаламін (вітамін B12)1-2180
Фолієва  кислота (FOL3)1-3260
ІМУНОЛОГИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вміст імуноглобулінів – IgA, IgМ, IgG2-3460
Вміст імуноглобуліна – IgA2-3170
Вміст імуноглобуліна – IgM2-3170
Вміст імуноглобуліна – IgG2-3170
Вміст імуноглобуліна – IgE1-2150
МАРКЕРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Антитіла до фосфоліпідів IgG ( APHL IgG)1-8300
Антитіла до фосфоліпідів IgМ ( APHL IgМ)1-8300
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду IgG (Anti – CCP)1-8460
Антитіла до ядерних антигенів (ANA) скринінг1-8460
ОБСТЕЖЕННЯ  СЕЧІ

Аналіз сечі Загальний (з мікроскопією осаду)1120
Аналіз сечі за Нечипоренком195
Аналіз сечі на вміст цукру 180
Аналіз сечі на білок 180
Кортизол у сечі (добова сеча)1200
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вірусний гепатит А

Гепатит А – антитіла IgM до HAV3270
Вірусний гепатит В
Гепатит B – HBsAg (австралійський антиген)1-2180
Гепатит B – антитіла IgG до HbsAg1-3280
Гепатит B – загальні антитіла до HbcorAg1-2200
HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиHBsAg, антиHBcorAg1-4640
ПЛР Гепатит В (якісне визначення)1-4440
Вірусний гепатит С

Гепатит С – загальні антитіла до HCV 1-2220
Гепатит С – антитіла IgG до HCV 1-2170
Гепатит С – антитіла IgМ до HCV1-2170
ПЛР Гепатит С (генотипування)1-3690
ПЛР Гепатит С (якісне визначення)1-3490
ПЛР Гепатит С (кількісне визначення, Real – time)5950
Генетичні дослідження

Інтерлейкін 28 бета (IL28B) 1-5790
Вірусний гепатит Е

Гепатит E – антитіла lgG до HEV 1-2170
Гепатит E – антитіла IgM до HEV1-2170
Герпетичні віруси

Варіцелла Зостер – антитіла IgG до VZV (3 тип)1-4230
Варіцелла Зостер – антитіла IgM до VZV (3 тип)1-4230
Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV 1/2 типу1-2160
Вірус герпесу – антитіла IgM до HSV 1/2 типу1-2160
Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV 1 типу1-2160
Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV 2 типу1-2160
Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV (6 тип) 1-4230
ПЛР Вірус герпесу  HSV 1/2 типу (якісне визначення) 1-4230
ПЛР HHV 6 (плазма , сиворотка)1-4230
Краснуха

Краснуха – антитіла lgG до Rubella1-2150
Краснуха – антитіла lgM до Rubella1-2150
Токсоплазмоз

Токсоплазма – антитіла lgG до Toxoplasma gondii1-2150
Токсоплазма – антитіла lgM до Toxoplasma gondii1-2150
ПЛР Toxoplasma gondii (якісне визначення) 1-4 230
Цитомегаловірусна інфекція

Цитомегаловірус – антитіла lgM до CMV1-2150
Цитомегаловірус – антитіла lgG до CMV1-2150
ПЛР CMV (якісне визначення)1-4240
Інфекційний мононуклеоз

Епштейн-Барр вірус – антитіла lgM до капсидного антигену EBV (VCA lgM)1-2160
Епштейн-Барр вірус – антитіла lgG до капсидного антигену EBV (VCA lgG)1-2160
Епштейн-Барр вірус – антитіла lgG до ядерного (нуклеарного) антигену EBV (EBNA lgG)1-2160
ПЛР EBV (якісне визначення) 1-4240
Пакет EBV (EBV VCA IgG, EBV VCA IgM,  EBNA IgG)1-2390
Інші інфекції

Хелікобактер – антитіла lg( G+М+А) до Helicobacter pylori 1-2160
Хламідіі – антитіла lgG до Chl.trahomatis1-2150
Хламідіі – антитела lgM до Chl.trahomatis1-2150
Уреаплазма – антитіла IgG до U.urealiticum1-2140
Бореліоз – антитіла IgG до Borrelia burgdorferi1-2180
Бореліоз – антитіла IgМ до Borrelia burgdorferi1-2180
Антитіла до вірусу кору IgM (Morbilli) 1-2250
Антитіла до вірусу кору IgG (Morbilli) 1-2180
Сифіліс (Антитіла Ig G +M доTreponema pallidum ), антитіла сумарні1-2170
TORCH – інфекції

Пакет TORCH IgG+ IgM (перед вагітністю; TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)1-2970
Пакет TORCH IgG – 1 (перед вагітністю; TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)1-2490
Пакет TORCH IgG – 2 (перед вагітністю; TOXO, CMV, HSV 1/2)1-2370
Пакет TORCH  IgG – 3 (TOXO, RUB, CMV)1-2360
ОБСТЕЖЕННЯ НА ГЕЛЬМІНТИ

Ехінококк – антитіла (IgG + IgA) до эхінококку (якісне визначення)1-2190
Токсокароз – антитіла IgG до токсокарів (якісне визначення)1-2200
Опісторхоз – антитіла IgG до описторхів (якісне визначенняе)1-2180
Трихінелез – антитіла (IgG + IgA) до трихінел (якісне визначення)1-2180
Цистицеркоз – антитіла IgG до цистицерків (якісне визначення)1-2190
Аскарідоз – антитіла IgG до аскарід (якісне визначення – кров)1-2280
Лямбліоз –  загальні антитіла  (lgG + IgМ + IgA) до лямблій1-2190
Стандарт П1 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій)1-2680
Стандарт №П2 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій, IgG+IgA до трихінел, IgG+IgA до ехінококу)1-2970
Стандарт №П3 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій, IgG+IgA до трихінел, IgG+IgA до ехінококу,антитіла IgG до цистицерків )1-21120
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Пакет “ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ”(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B – HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С – загальні антитіла до HCV) 1-2480
Пакет “ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ 2″(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B – HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С – загальні антитіла до HCV) +Пакет СОЦІАЛЬНИЙ (АЛТ, АСТ, білірубін загальний,креатинін, глюкоза, Розгорнутий аналіз крові  (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT), аналіз сечі загальний)1-2940
Пакет “ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ 3″(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B – HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С – загальні антитіла до HCV) +Пакет СОЦІАЛЬНИЙ (АЛТ, АСТ, білірубін загальний,креатинін, глюкоза, Розгорнутий аналіз крові  (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT), аналіз сечі загальний)) + Коагулограма (Протромбін, АЧТЧ, Фібріноген)1-21220
АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАКЕТ “алергени домашнього пилу”:
(Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, D.pteronyssinus, D.farinae, домашній пил)
1-2220
ПАКЕТ “харчові алергени (коров’яче молоко)”
(альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн)
1-2220
ПАКЕТ ” харчові алергени (РИБА : тріска, лосось, оселедець, скумбрія, камбала)1-2220
ПАКЕТ ” харчові алергени (МОРЕПРОДУКТИ : тріска, креветка, мідія, тунець, лосось)1-2220
ПАКЕТ “Алергени на пір’я ” 
(гуска, курка, качка, індик)
1-2220
 ПАКЕТ “пилок дерев (раннє цвітіння)”
(вільха європейська, береза бородавчаста, ліщина, ясен європейський)
1-2220
ПАКЕТ пилок бур’янів”
(амброзія звичайна, полин звичайний, королиця звичайна, кульбаба лікарська, подорожник)
1-2220
ПОБУТОВІ АЛЕРГЕНИ

Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus1-280
Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae1-280
Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture1-280
Побутові алергени комплекс: (Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus; Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae; Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture”)1-2190
АЛЕРГЕНИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Кішка (епітелій)1-280
Собака (епітелій)1-280
Собака (шерсть)1-280
Алергени тваринного походження комплекс: (Кішка (епітелій); Собака (епітелій);Собака (шерсть))1-2190
ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ

Яєчний білок1-280
Житнє борошно1-280
Ячмінне борошно1-280
Апельсин1-280
Глютен1-280
Какао1-280
Харчові алергени комплекс: (Яєчний білок, Житнє борошно, Ячмінне борошно, Апельсин, Глютен, Какао)1-2390
АЛЕРГЕНИ НА ПИЛОК ДЕРЕВ

Верба1-280
Тополя тригранна1-280
Ясен європейський1-280
Алергени на пилок дерев комплекс: (Верба, Тополя тригранна, Ясен європейський)1-2190
АЛЕРГЕНИ НА ПИЛОК БУР’ЯНІВ 

Амброзія звичайна1-280
Кульбаба лікарська1-280
Пилок бурянів комплекс: (Амброзія звичайна, Кульбаба лікарська) 1-2130