Цены на анализы и сроки выдачи результатов

Ознакомьтесь, пожалуйста, с перечнем проводимых нами исследований их ценами и сроками выполнения. В случае появления вопросов пишите info@labmtm.com или звоните: т. (044) 451-42-84, (044) 235-50-48, (044) 227-14-89, (044) 331-50-67

МАНІПУЛЯЦІЇ    
Забір венозної крові   20
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ    
T-3    (Т3, Трийодтиронин загальний) 1 130
T-4    (Т4, Тироксин загальний) 1 130
FT-3   (Трийодтиронин вільний, Т3 free, Т3 св.) 1 130
FT-4   (Тироксин  вільний, Т4 free, Т4 св.) 1 130
Anti-hTg   (АТТГ, антитіла до Тиреоглобуліну) 1 145
TSH    (ТТГ, ТСГ, Тиреотропін, Тиреотропний гормон) 1 130
TSH receptor Ab (антитіла до рецептора ТТГ) 2-3 270
TPO Ab (Антитіла пероксидази щитоподібної залози АТПО) 1 145
Tg (Thyreoglobulin, Тиреоглобулін) 1 145
Стандарт № 1 (TSH, FT-4, Anti-hTg, TPO Ab) діагностичний 1 460
Стандарт № 2 (TSH, Anti-hTg, TPO Ab) 2-й скрінінг – гіпотироз, АІТ        1 350
Стандарт № 3 (Тg, Anti-hTg, CEA) скрІнІнг онкозахворювань щитоподібної залози 2-4 370
Стандарт № 4 (FT-4, FT-3, TPO Ab) тиротоксикоз (діагностично-моніторінговий) 1 340
Стандарт № 5 (TSH, FT-4, FT-3) 1-й скрінінг 1 330
Стандарт № 6 (TSH, Ca++ ) 1 180
Стандарт № 7 (TSH, FT4, TPO Ab) 1 340
Стандарт № 23 (TSH, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА)) 1 260
Стандарт № 24 (TSH, FT-4, Tg, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА)) 1 490
Стандарт № 30 (TSH, Тg, Anti-hTg) 1 340
Стандарт № 31 (FT-4, FT-3) 1 220
Стандарт № 32 (TSH, Tg) 1 220
Стандарт № 35 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab) 1 450
Стандарт № 36 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab, Anti-hTg (АТТГ)) 1 570
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ    
PTH   (Паратгормон) 1-2 160
Calcitonin  (Кальцитонін) 2-4 255
25(OH)D (25-OH вітамін D загальний, 25-OH vitamin D total) 4 370
Пакет КЩФ (Ca, P, Лужна(щелочная) фосфатаза) 1 110
Пакет ПКФ (PTH, Ca, P) 1-2 210
Пакет ПКЩФ (PTH, Ca, P, Лужна(щелочная) фосфатаза) 1-2 260
Пакет ПКФ-ИН (PTH, Ca++, P) 1-2 245
Пакет ПКЩФ-ИН (PTH, Ca++, P, Лужна(щелочная) фосфатаза) 1-2 285
Пакет ДКФ-ИН (25(OH)D, Ca++, P) 4 440
Пакет ПДКФ-ИН (25(OH)D, PTH, Ca++, P) 4 590
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ    
Індекс вільного Tестостерону (Testosterone, SHBG, Індекс) 1 235
LH   (ЛГ, Лютеїнізуючий гормон) 1 140
FSH   (ФСГ, Фолікулостимулюючий гормон) 1 140
Testosterone  (T., загальний  Тестостерон) 1 140
Testosterone free  (Tсв., вільний Тестостерон) 1 190
Prolactin (Прл., Пролактин) 1 140
Progesterone  (Прг., Прогестерон) 1 140
Estradiol (Э2, Е2, Естрадіол) 1 140
Androstenedione (Андростендіон) 1-2 200
Dihydrotestosterone (DTH, Дигидротестостерон) 3 270
SHBG  (СССГ, секс-стероїдзв’язуючий глобулін, АСБ, ГСПС) 1 145
Aнтимюллерів гормон (АМГ,  MIS, Інгібуюча речовина Мюллера) 2-3 320
Inhibin B (Ингибин В) 5 590
Пакет СПКЯ  малий (LH, FSH, Testosterone, DHEA-s, C-peptide) 1 595
Пакет андрологічний ТИПП (Testosterone, Estradiol, PSA free/PSA total)  1 395
Пакет РЕЗЕРВ (FSH, AMГ) – оцінка оваріального резерву 2-4 395
Пакет РЕЗЕРВ-3 (FSH, AMГ, Estradiol) – оцінка оваріального резерву 2-4 510
Пакет НАГРУЗОЧНИЙ (LH+ LH, FSH +  FSH)  1 480
Стандарт № 11 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol) 1 480
Стандарт № 12 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone) 1 595
Стандарт № 13 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, Testosterone) 1 715
Стандарт № 14 (LH, FSH, Estradiol, Progesterone) 1 480
Стандарт № 15 (FSH, Estradiol, TSH, Cortisol) 1 480
Стандарт № 16 (Prolactin, Progesterone) 1 240
Стандарт № 17 (LH, FSH, Prolactin, Testosterone) 1 480
Стандарт № 18 (LH, FSH, Estradiol) 1 355
Стандарт № 19 (LH, FSH, Testosteron, Estradiol) 1 480
Стандарт № 33 (LH, FSH, Testosteron, Progesterone) 1 480
Стандарт № 34 (LH, FSH, Testosteronе) 1 355
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА    
hCG screen (ХГЧ, Хоріонічний гонадотропін) 2-3 155
AFP (АФП, Альфа-фетопротеїн) 2-3 150
UE3 (вільний Естріол) 2-3 150
РАРР-А (білок, асоційований з вагітністю) 2-3 180
Пакет I-триместр (до 13 тиж.- РАРР-А, hCG) 2-3 275
Пакет II-триместр (з 15 до 20 тижд.  AFP, hCG, UE3) 2-3 370
ОБСТЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ НАДНИРНИКІВ    
Аldosterone (Альдостерон) 2 250
17-a-OHP  (17-a-гідроксіпрогестерон) 1 140
DHEA-s  (ДГЭА-с, Дегідроепіандростерона сульфат) 1 140
ACTH (АКТГ, Кортикотропін, Адренокортикотропний  гормон) 2-4 260
Cortisol (К. ,Кортизол) 1 195
Пакет АГС (17-a- OHP,  Cortisol,  DHEA-s)  1 395
Пакет АГС-2 (17-a- OHP,  Cortisol в сечі,  DHEA-s, )  1 395
Пакет КоНК  (Cortisol, Пакет ХНК (Na, K, Ca++) 1 295
ОБСТЕЖЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЖИРОВОГО ОБМІНІВ    
Глюкоза 1 50
Глюкозотолерантний тест (2 визначення) 1 150
Глюкозотолерантний тест (3 визначення) 1 190
HbA1c (глікозильований,  глікогемоглобін) 1 180
Insulin (Інсулін) 1 150
C-peptide (С-пептид, Ц-пептид) 1 150
Leptin  (Лептин) 2-4 350
Пакет ИСЛ (Leptin, C-peptide, Insulin) 2-4 570
Пакет НОМА (Глюкоза, Insulin, індекс НОМА) 2-4 180
Стандарт № 10 (C-peptide, HbA1c, Leptin, Пакет ХТЛ) моніторінг СД тип 2 2-4 700
Стандарт № 20 (C-peptide, HbA1c, Глюкоза) 1 350
Стандарт № 21 (пакет ХТЛ-Ліпідограма, Сечова (мочевая) кислота, Білок заг., (глюкоза, Інсулін, індекс НОМА), C-peptide)) 2-4 510
Стандарт № 22 (C-peptide, HbA1c) 1 280
ОНКОЛОГИЧНІ МАРКЕРИ    
AFP  (АФП, Альфа-фетопротеїн) 2-3 155
PSA total  (Простатспецифічний антиген  загальний) 1 130
PSA free/PSA total (з визначенням коефіцієнта) 1 195
PSA total  (пільговий) 1 110
PSA free/PSA total (пільговий з визначенням коефіцієнта) 1 170
СЕА (РЭА, раково-ембріональний антиген) 1-2 155
HE4 (онкомаркер раку яєчників) 1-2 340
CA 125  (пухлинний маркер яєчників) 1-2 155
CA 15-3  (пухлинний маркер молочної залози) 1-2 155
CA 19-9  (пухлинний маркер підшлункової залози) 1-2 155
СА 72-4 (пухлинний маркер шлунку) 1-2 250
NSE (нейрон-специфічна енолаза) 1-2 260
SCC (антиген плоскоклітинної карциномы) 3-4 450
Пакет ОНКО-1 (CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CEA, Tg) 1-3 620
Пакет ОНКО-2 (CA 125, CA 15-3, CA 19-9, СА 72-4, NSE, CEA, Tg) 1-3 1020
Пакет ОНКО-3 (PSA free/PSA total, CA 19-9, СА 72-4, NSE, CEA, Tg) 1-3 940
Пакет ROMA (CA 125 , HE4, Індекс ROMA) – розрахунок ризику раку яєчників 1-2 420
Пакет ПКР (PSA free/PSA total, СЕА) діагностичний 1-2 295
Пакет СТС (AFP, hCG, СЕА) діагностика пухлин яєчка 2-3 395
Пакет PSA (Testosterone, Testosterone free, PSA free/PSA total)  1 450
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ В КРОВІ  ФАКТОРІВ РОСТУ    
GH (СТГ, гормон росту, соматотропний гормон, соматотропін) 1 155
IGF- 1  (соматомедін С, інсулиноподібній фактор росту-1) 1 230
Пакет GH-2 (GH + GH) 1 265
Пакет GH-3 (GH + GH + GH ) 1 395
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ В КРОВІ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ    
K (Калій) 1 50
Na (Натрій) 1 50
P (Фосфор) 1 50
Ca (Кальцій загальний) 1 50
Ca++ (Кальцій іонізований) 1 85
Fe (Залізо) 1 50
Mg (Магній) 1 50
Cu (Мідь) 1 50
Пакет МІкроелементи (Fe, Mg, Cu, Na, K, Ca, Ca++, P) 1 250
Пакет ХНК (Na, K, Ca++) 1 150
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Розгорнутий аналіз крові (з  ручним підрахунком лейкоцитарної формули) 1 140
Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматизований) 1 110
Коагулограма (Протромбін, АЧТЧ, Фібріноген) 1 240
Протромбін (протромбіновий час в сек., процент протромбіну за Квиком, МНО (INR)) 1 85
АЧТЧ (Активований частковий тромбопластичний час) 1 80
Фібріноген 1 85
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Розгорнутий варіант біохімічного обстеження: (Печінкові проби,  Ниркові проби№2,  Ліпідограма,  Мікроелементи, Глюкоза, Альфа-амілаза,  Сечова (мочевая) кислота, КФК, ЛДГ) 1 830
Стандартний варіант біохімічного обстеження: (Білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альфа-амілаза, Креатинін,  Глюкоза, Холестерин) 1 410
Печинкові проби: (Білірубін загальний та прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альбумін, Лужна фосфатаза, ГГТП) 1 240
Ниркові проби: (Креатинін, Сечовина , Пакет ХНК (Na, K, Ca++) ) 1 190
Ниркові проби № 2: (Креатинін, Сечовина , Cечова кислота) 1 120
Пакет ХТЛ – Ліпідограма (Холестерин, Тригліцеріди, Ліпопротеїди фракційно: ВП/НП/ОНП, індекс атерогенності) 1 180
Пакет терапевтичний Стандартний:  (розгорнутий аналіз крові  (з  ручним підрахунком лейкоцитарної формули), загальний аналіз сечі) 1 195
Пакет СОЦІАЛЬНИЙ (АЛТ, АСТ, білірубін загальний,креатинін, глюкоза, загальний розгорнутий аналіз крові (автоматизований), аналіз сечі загальний) 1 240
Білірубін загальний 1 50
Білірубін прямий 1 50
АСТ (Aспартатамінотрансфераза) 1 50
АЛТ (Aланінамінотрансфераза) 1 50
Тимолова проба 1 50
Білок загальний 1 50
Альбумін 1 50
Лужна(щелочная) фосфатаза 1 50
ГГТ (Гамма-глутаматтрансфераза) 1 50
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 1 50
Креатинін 1 50
Сечовина (мочевина) 1 50
Холестерин 1 50
Тригліцеріди 1 50
Альфа-амілаза 1 50
Сечова (мочевая) кислота 1 50
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) 1 50
РЕВМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Ревмопроби (РФ, СРБ, АСЛ-О) 1 150
Ревматоїдний фактор (РФ) 1 65
C-реактивний білок (СРБ) 1 65
Антистрептолізін-О (АСЛ-О) 1 65
ІМУНОЛОГИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Вміст імуноглобулінів – IgA, IgМ, IgG 2-3 440
Вміст імуноглобуліна – IgA 2-3 160
Вміст імуноглобуліна – IgM 2-3 160
Вміст імуноглобуліна – IgG 2-3 160
Вміст імуноглобуліна – IgE 1-2 140
ОБСТЕЖЕННЯ  СЕЧІ    
Аналіз сечі Загальний (з мікроскопією осаду) 1 100
Аналіз сечі за Нечипоренком 1 85
Аналіз сечі на вміст цукру  1 55
Аналіз сечі на білок  1 55
Кортизол у сечі (добова сеча) 1 195
Мікроальбумін у сечі 1 145
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Гепатит А – антитіла lgG до HAV  4 270
Гепетит А – антитіла IgM до HAV 3 270
Гепатит B – HBsAg (австралійский антиген) 1-2 170
Гепатит B – загальні антитіла до HbsAg 3 270
Гепатит B – HBeAg 3 330
Гепатит B – загальні антитіла до HbeAg 3 330
Гепатит В – антитіла IgG до НbсorAg 3 270
Гепатит В – антитіла IgM до НbсorAg 3 270
Гепатит B – загальні антитіла до HbcorAg 3 270
ПЦР Гепатит В (якісне визначення) 4 420
ПЦР Гепатит В (кількісне визначення) 5 870
Гепатит С – загальні антитіла до HCV  1-2 200
Гепатит С – антитіла IgG до HCV  1-2 160
Гепатит С – антитіла IgМ до HCV 1-2 160
ПЦР. Гепатит С (генотипування 1а, 1b, 2, 3a, 4) 4 610
ПЦР Гепатит С (якісне визначення) 4 490
ПЦР Гепатит С (кількісне визначення) 5 890
Гепатит D – загальні антитіла до HDV  4 270
Гепатит D – антитіла IgМ до HDV 4 240
Гепатит E – антитіла lgG до HEV  1-2 160
Гепатит E – антитіла IgM до HEV 1-2 160
TORCH – інфекції    
Варіцелла Зостер – антитіла IgG до VZV (3 тип) 5 230
Варіцелла Зостер – антитіла IgM до VZV (3 тип) 5 230
Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV 1/2 типу 1-2 140
Вірус герпесу – антитіла IgM до HSV 1/2 типу 1-2 140
Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV 1 типу 1-2 140
Вірус герпесу – антитіла IgM до HSV 1 типу 5 230
Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV 2 типу 1-2 140
Вірус герпесу – антитіла IgM до HSV 2 типу 4 230
ПЦР Вірус герпесу  HSV 1/2 типу (якісне визначення)  4 230
Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV (6 тип)  4 230
Червінка (Краснуха) – антитіла lgG до Rubella 1-2 130
Червінка (Краснуха) – антитіла lgM до Rubella 1-2 130
Токсоплазма – антитіла lgG до Toxoplasma gondii 1-2 130
Токсоплазма – антитіла lgM до Toxoplasma gondii 1-2 130
ПЦР. Токсоплазма (Toxoplasma gondii якісне визначення)  4 230
Цитомегаловірус – антитіла lgM до CMV 1-2 130
Цитомегаловірус – антитіла lgG до CMV 1-2 130
ПЦР. Цитомегаловірус CMV (якісне визначення) 4 230
ПЦР. Цитомегаловірус CMV (кількісне визначення) 4 230
Епштейн-Барр вірус – антитіла lgM до капсидного антигену EBV (VCA lgM) 1-2 140
Епштейн-Барр вірус – антитіла lgG до капсидного антигену EBV (VCA lgG) 1-2 140
Епштейн-Барр вірус – антитіла lgG до ядерного (нуклеарного) антигену EBV (EBNA lgG) 1-2 140
ПЦР. Епштейн-Барр вірус (EBV кількісне визначення)  4 230
Хелікобактер – антитіла lgG до Helicobacter pylori (кількісне визначення) 1-2 150
Хелікобактер – антитіла lgG до Helicobacter pylori 1-2 140
Хелікобактер – антитіла lgM до Helicobacter pylori 1-2 150
Хламідіі – антитіла lgG до Chl.trahomatis 1-2 140
Хламідіі – антитела lgM до Chl.trahomatis 1-2 140
ПЦР. Хламідіі (Chl.trahomatis -якісне визначення)  4 230
Уреаплазма – антитіла IgG до U.urealiticum 1-2 130
Мікоплазма – антитіла IgG до M.hominis  3 180
Мікоплазма – антитіла IgM до M.hominis  3 180
Трихомонада – антитіла lgG до T.vaginalis  1-2 130
Бореліоз – антитіла IgG до Borrelia burgdorferi 1-2 160
Бореліоз – антитіла IgМ до Borrelia burgdorferi 1-2 160
RW, Сифіліс (Treponema), антитіла сумарні 1-2 150
Пакет TORCH IgG IgM (перед вагітністю; TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 1-2 850
Пакет TORCH IgG – 1 (перед вагітністю; TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 1-2 440
Пакет TORCH IgG – 2 (перед вагітністю; TOXO, CMV, HSV 1/2) 1-2 340
Пакет TORCH  IgG – 3 (TOXO, RUB, CMV) 1-2 330
Пакет EBV (EBV VCA IgG, EBV VCA IgM,  EBNA IgG) 1-2 350
ОБСТЕЖЕННЯ НА ГЕЛЬМІНТИ    
Ехінококк – антитіла (IgG + IgA) до эхінококку (якісне визначення) 1-2 170
Токсокароз – антитіла IgG до токсокарів (якісне визначення) 1-2 180
Опісторхоз – антитіла IgG до описторхів (якісне визначенняе) 1-2 160
Трихінелез – антитіла (IgG + IgA) до трихінел (якісне визначення) 1-2 160
Цистицеркоз – антитіла IgG до цистицерків (якісне визначення) 1-2 180
Аскарідоз – антитіла IgG до аскарід (якісне визначення – кров) 1-2 260
Лямбліоз –  загальні антитіла  (lgG + IgМ + IgA) до лямблій 1-2 180
Стандарт П1 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій) 1-2 630
Стандарт №П2 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій, IgG+IgA до трихінел, IgG+IgA до ехінококу) 1-2 890
 ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
 Пакет “ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ”(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B – HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С – загальні антитіла до HCV)   1-2  440
Пакет “ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ 2″(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B – HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С – загальні антитіла до HCV) +Пакет СОЦІАЛЬНИЙ (АЛТ, АСТ, білірубін загальний,креатинін, глюкоза, загальний розгорнутий аналіз крові (автоматизований), аналіз сечі загальний)  1-2  680
 Пакет “ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ 3″(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B – HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С – загальні антитіла до HCV) +Пакет СОЦІАЛЬНИЙ (АЛТ, АСТ, білірубін загальний,креатинін, глюкоза, загальний розгорнутий аналіз крові (автоматизований), аналіз сечі загальний) + Коагулограма (Протромбін, АЧТЧ, Фібріноген) 1-2  920
АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
ПАКЕТ “алергени домашнього пилу”:
(Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, D.pteronyssinus, D.farinae, домашній пил)
3-4 220
ПАКЕТ “харчові алергени (коров’яче молоко)”
(альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн)
3-4 220
ПАКЕТ ” харчові алергени (РИБА : тріска, лосось, оселедець, скумбрія, камбала) 3-4 220
ПАКЕТ ” харчові алергени (Морепродукти : креветка, мідія, тунець, тріска, лосось) 3-4 220
ПАКЕТ “Алергени на пір’я ” 
(гуска, курка, качка, індик)
3-4 220
 ПАКЕТ “пилок дерев (раннє цвітіння)”
(вільха європейська, береза бородавчаста, ліщина, ясен європейський)
3-4 220
ПАКЕТ пилок бур’янів”
(амброзія звичайна, полин звичайний, королиця звичайна, кульбаба лікарська, подорожник)
3-4 220
ПОБУТОВІ АЛЕРГЕНИ    
Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus 3-4 80
Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae 3-4 80
Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture 3-4 80
АЛЕРГЕНИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ    
Кішка (епітелій) 3-4 80
Собака (епітелій) 3-4 80
Собака (шерсть) 3-4 80
ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ    
Яєчний білок 3-4 80
Житнє борошно 3-4 80
Ячмінне борошно 3-4 80
Апельсин 3-4 80
Глютен 3-4 80
Какао 3-4 80
АЛЕРГЕНИ НА ПИЛОК ДЕРЕВ    
Верба 3-4 80
Тополя тригранна 3-4 80
Ясен європейський   80
АЛЕРГЕНИ НА ПИЛОК БУР’ЯНІВ     
Амброзія звичайна 3-4 80
Кульбаба лікарська 3-4 80