Цены на анализы и сроки выдачи результатов

 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с перечнем проводимых нами исследований их ценами и сроками выполнения. В случае появления вопросов пишите info@labmtm.com
или звоните: т. (044) 451-42-84, (044) 235-50-48, (044) 227-14-89, (044) 331-50-67

 

Назва досліджень Строк виконання (робочі дні) Ціна, (грн)*
МАНІПУЛЯЦІЇ    
Забір венозної крові   30
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ    
T-3    (Т3, Трийодтиронін загальний) 1 145
T-4    (Т4, Тироксин загальний) 1 145
FT-3   (Трийодтиронін вільний, Т3 free, Т3 віл.) 1 145
FT-4   (Тироксин  вільний, Т4 free, Т4 віл.) 1 145
Anti-hTg   (АТТГ, антитіла до Тиреоглобуліну) 1 160
TSH    (ТТГ, ТСГ, Тиреотропін, Тиреотропний гормон) 1 145
TSH receptor Ab (антитіла до рецептора ТТГ) 2-3 280
TPO Ab (Антитіла пероксидази щитоподібної залози АТПО) 1 160
Tg (Thyreoglobulin, Тиреоглобулін) 1 160
Стандарт № 1 (TSH, FT-4, Anti-hTg, TPO Ab) діагностичний 1 520
Стандарт № 2 (TSH, Anti-hTg, TPO Ab) 2-й скринінг – гіпотиреоз, АІТ        1 390
Стандарт № 3 (Тg,Calcitonin, CEA) скринінг онкозахворювань щитоподібної залози 2-4 480
Стандарт № 4 (FT-4, FT-3, TPO Ab) тиреотоксикоз (діагностично-моніторинговий) 1 380
Стандарт № 5 (TSH, FT-4, FT-3) 1-й скринінг 1 370
Стандарт № 6 (TSH, Ca++ ) 1 210
Стандарт № 7 (TSH, FT4, TPO Ab) 1 380
Стандарт № 23 (TSH, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА)) 1 310
Стандарт № 24 (TSH, FT-4, Tg, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА)) 1 570
Стандарт № 30 (TSH, Тg, Anti-hTg) 1 390
Стандарт № 31 (FT-4, FT-3) 1 240
Стандарт № 32 (TSH, Tg) 1 260
Стандарт № 35 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab) 1 510
Стандарт № 36 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab, Anti-hTg (АТТГ)) 1 640
Стандарт № 37 (TSH,  FT-4) 1 270
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ    
PTH   (Паратгормон) 1-2 180
Calcitonin  (Кальцитонін) 2-4 270
25 – гідроксивітамін загальний  (25-OH вітамін D3 та  D2 , 25-OH vitamin D total) 1-2 370
Пакет КЩФ (Ca, P, Лужна(щелочная) фосфатаза) 1 150
Пакет ПКФ (PTH, Ca, P) 1-2 250
Пакет ПКЩФ (PTH, Ca, P, Лужна фосфатаза) 1-2 310
Пакет ПКФ-ИН (PTH, Ca++, P) 1-2 290
Пакет ПКЩФ-ИН (PTH, Ca++, P, Лужна фосфатаза) 1-2 340
Пакет ДКФ-ИН (25(OH)D, Ca++, P) 1-2 450
Пакет ПДКФ-ИН (25(OH)D, PTH, Ca++, P) 1-2 600
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ    
Індекс вільного Tестостерону (Testosterone, SHBG, Індекс) 1 260
Лютеїнізуючий гормон (LH, ЛГ) 1 150
Фолікулостимулюючий гормон (FSH, ФСГ) 1 150
Тестостерон  загальний ( Т заг., Testosterone) 1 150
Тестостерон вільний  (Tвіл.,Testosterone free) 1 200
Пролактин (Прл., Prolactin) 1 150
Прогестерон (Прг., Progesterone ) 1 150
Естрадіол (Е2, Estradiol ) 1 150
Андростендіон (Androstenedione) 1-2 200
Дигідротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) 3 280
SHBG  (ССЗГ, секс-стероїдзв’язуючий глобулін) 1 150
Aнтимюллерів гормон (АМГ,  MIS, Інгібуюча речовина Мюллера) 1-2 370
Пакет СПКЯ  малий (LH, FSH, Testosterone, DHEA-s, C-peptide) 1 640
Пакет андрологічний ТИПП (Testosterone, Estradiol, PSA free/PSA total)  1 450
Пакет РЕЗЕРВ (FSH, AMГ) – оцінка оваріального резерву 2-4 440
Пакет РЕЗЕРВ-3 (FSH, AMГ, Estradiol) – оцінка оваріального резерву 2-4 570
Пакет НАГРУЗОЧНИЙ (LH+ LH, FSH +  FSH)  1 510
Стандарт № 11 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol) 1 510
Стандарт № 12 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone) 1 640
Стандарт № 13 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, Testosterone) 1 760
Стандарт № 14 (LH, FSH, Estradiol, Progesterone) 1 510
Стандарт № 15 (FSH, Estradiol, TSH, Cortisol) 1 540
Стандарт № 16 (Prolactin, Progesterone) 1 255
Стандарт № 17 (LH, FSH, Prolactin, Testosterone) 1 510
Стандарт № 18 (LH, FSH, Estradiol) 1 380
Стандарт № 19 (LH, FSH, Testosteron, Estradiol) 1 510
Стандарт № 33 (LH, FSH, Testosteron, Progesterone) 1 510
Стандарт № 34 (LH, FSH, Testosteronе) 1 380
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА    
Хоріонічний гонадотропін  (ХГЛ, hCG screen) 2-3 200
Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP  ) 2-3 170
Вільний Естріол (UE3 ) 2-3 160
Білок, асоційований з вагітністю (РАРР-А) 2-3 190
Пакет I-триместр (до 13 тижнів- РАРР-А, hCG) 2-3 320
Пакет II-триместр (з 15 до 20 тиждень -AFP, hCG, UE3) 2-3 430
ОБСТЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ НАДНИРНИКІВ    
Альдостерон (Аldosterone) 2 260
17-a-гідроксіпрогестерон (17-a-OHP)   1 150
Дегідроепіандростерон сульфат (DHEA-s, ДГЭА-с, ) 1 150
Адренокортикотропний  гормон (ACTH, АКТГ, Кортикотропін, ) 2-4 280
Кортизол (Cortisol, К. ,) 1 200
Пакет АГС (17-a- OHP,  Cortisol,  DHEA-s)  1 425
Пакет АГС-2 (17-a- OHP,  Cortisol в сечі,  DHEA-s, )  1 425
Пакет КоНК  (Cortisol, Пакет ХНК (Na, K, Ca++) 1 330
ОБСТЕЖЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЖИРОВОГО ОБМІНІВ    
Глюкоза 1 90
Глюкозотолерантний тест (2 визначення) 1 190
Глюкозотолерантний тест (3 визначення) 1 270
HbA1c (глікозильований,  глікогемоглобін) 1 180
Інсулін (Insulin) 1 160
Ц-пептид  (С-пептид, C-peptide) 1 160
Лептин (Leptin) 2-3 380
Пакет ІСЛ (Leptin, C-peptide, Insulin) 2-3 595
Індекс НОМА (Глюкоза, Insulin, індекс НОМА) 1 200
Стандарт № 10 (C-peptide, HbA1c, Leptin, Пакет ХТЛ) моніторінг СД тип 2 2-3 810
Стандарт № 20 (C-peptide, HbA1c, Глюкоза) 1 370
Стандарт № 21 (пакет ХТЛ-Ліпідограма, Сечова кислота, індекс НОМА (глюкоза, Інсулін, індекс НОМА), C-peptide)) 1 570
Стандарт № 22 (C-peptide, HbA1c) 1 280
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ    
Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP) 1-2 170
Простатспецифічний антиген  загальний (PSA total) 1 150
PSA free/PSA total (з визначенням коефіцієнта) 1 240
PSA total  (пільговий) 1 120
PSA free/PSA total з визначенням коефіцієнта (пільговий) 1 190
Раково-ембріональний антиген (СЕА,РЭА) 1-2 170
Ранній онкомаркер яєчників (HE4) 1-2 370
Онкомаркер яєчників (CA 125)  1-2 170
Онкомаркер молочної залози (CA 15-3)   1-2 170
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (CA 19-9)  1-2 170
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 1-2 280
Нейрон-специфічна енолаза (NSE, маркер дрібноклітинного раку легенів) 1-2 280
Фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП) 1-2 750
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 1-5 460
Пакет ОНКО-1 (CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CEA, Tg) 1-2 710
Пакет ОНКО-2 (CA 125, CA 15-3, CA 19-9, СА 72-4, NSE, CEA, Tg) 1-2 1190
Пакет ОНКО-3 (PSA free/PSA total, CA 19-9, СА 72-4, NSE, CEA, Tg) 1-2 1095
Індекс ROMA (CA 125 , HE4, Індекс ROMA) – розрахунок ризику раку яєчників 1-2 450
Пакет ПКР (PSA free/PSA total, СЕА) діагностичний 1-2 340
Пакет СТС (AFP, hCG, СЕА) діагностика пухлин яєчка 1-2 430
Пакет PSA (Testosterone, Testosterone free, PSA free/PSA total)  1 500
ФАКТОРИ РОСТУ    
Соматотропний гормон (GH, СТГ, гормон росту, соматотропін) 1 170
Інсуліноподібний фактор росту-1 (IGF- 1, соматомедін С) 1-2 250
Пакет GH-2 (GH + GH) 1 290
Пакет GH-3 (GH + GH + GH ) 1 430
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ В КРОВІ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ    
Калій (K) 1 60
Натрій (Na) 1 60
Фосфор (P) 1 60
Кальцій загальний (Ca) 1 60
Кальцій іонізований (Ca++) 1 100
Залізо (Fe) 1 60
Магній (Mg) 1 60
Мідь (Cu) 1 90
Пакет Мікроелементи (Fe, Mg, Cu, Na, K, Ca, Ca++, P) 1 390
Пакет ХНК (Na, K, Ca++) 1 190
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Загальний аналіз крові без формули (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT) 1 110
Формула крові 1 60
ШОЕ 1 60
Розгорнутий аналіз крові  з формулою крові, ШОЕ  (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT+ формула крові+ ШОЕ) 1 160
КОАГУЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ГЕМОСТАЗ)    
Коагулограмма (Протромбін, АЧТЧ, Фібріноген) 1 280
Протромбін (протромбіновий час в сек., процент протромбіну за Квіком, МНО (INR)) 1 95
АЧТЧ (Активований частковий тромбопластиновий час) 1 90
Д-димер 1 170
Фібріноген 1 95
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Розгорнутий варіант біохімічного обстеження: (Печінкові проби,  Ниркові проби№2,  Ліпідограма,  Мікроелементи, Глюкоза, Альфа-амілаза,  Сечова кислота, КФК, ЛДГ) 1 990
Стандартний варіант біохімічного обстеження: (Білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альфа-амілаза, Креатинін,  Глюкоза, Холестерин) 1 490
Печинкові проби: (Білірубін загальний та прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альбумін, Лужна фосфатаза, ГГТП) 1 280
Ниркові проби: (Креатинін, Сечовина , Пакет ХНК (Na, K, Ca++) ) 1 240
Ниркові проби № 2: (Креатинін, Сечовина , Cечова кислота) 1 145
Пакет ХТЛ – Ліпідограма (Холестерин, Тригліцеріди, Ліпопротеїди фракційно: ВП/НП/ОНП, індекс атерогенності) 1 230
Пакет терапевтичний Стандартний:  (Розгорнутий аналіз крові  з формулою крові, ШОЕ, загальний аналіз сечі) 1 230
Пакет СОЦІАЛЬНИЙ (АЛТ, АСТ, білірубін загальний,креатинін, глюкоза, Розгорнутий аналіз крові  (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT), аналіз сечі загальний) 1 460
Білірубін загальний 1 60
Білірубін прямий 1 60
АСТ (Aспартатамінотрансфераза) 1 60
АЛТ (Aланінамінотрансфераза) 1 60
Тимолова проба 1 60
Білок загальний 1 60
Альбумін 1 60
Лужна(щелочная) фосфатаза 1 60
ГГТ (Гамма-глутаматтрансфераза) 1 60
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 1 60
Креатинін 1 60
Сечовина (мочевина) 1 60
Холестерин 1 60
Тригліцеріди 1 60
Альфа-амілаза 1 60
Сечова (мочевая) кислота 1 60
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) 1 60
Аполіпопротеїн А-1 1-3 120
Аполіпопротеїн – В 1-3 120
Ліпаза 1-3 130
Гомоцистеїн 1-3 450
Мозковий натрійуретичний пропептид (NTpro-BNP) 1-2 450
Білкові фракції 1-3 140
РЕВМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Ревмопроби (РФ, СРБ, АСЛ-О) (напівкількісне визначення) 1 170
Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення) 2-3 80
C-реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення) 2-3 80
Антистрептолізін-О (АСЛ-О) (кількісне визначення) 2-3 80
Ревмопроби (РФ, СРБ, АСЛ-О) (кількісне визначення) 2-3 210
Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL6) 1-2 750
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ АНЕМІЇ    
Загальна залізозв’язуюча здатність сиворотки  (ЗЗЗС) 1-3 100
Феритин (FERR) 1 180
Ціанокобаламін (вітамін B12) 1-2 180
Фолієва  кислота (FOL3) 1-3 260
ІМУНОЛОГИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Вміст імуноглобулінів – IgA, IgМ, IgG 2-3 460
Вміст імуноглобуліна – IgA 2-3 170
Вміст імуноглобуліна – IgM 2-3 170
Вміст імуноглобуліна – IgG 2-3 170
Вміст імуноглобуліна – IgE 1-2 150
МАРКЕРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ    
Антитіла до фосфоліпідів IgG ( APHL IgG) 1-8 300
Антитіла до фосфоліпідів IgМ ( APHL IgМ) 1-8 300
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду IgG (Anti – CCP) 1-8 460
Антитіла до ядерних антигенів (ANA) скринінг 1-8 460
ОБСТЕЖЕННЯ  СЕЧІ    
Аналіз сечі Загальний (з мікроскопією осаду) 1 120
Аналіз сечі за Нечипоренком 1 95
Аналіз сечі на вміст цукру  1 80
Аналіз сечі на білок  1 80
Кортизол у сечі (добова сеча) 1 200
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Вірусний гепатит А    
Гепатит А – антитіла IgM до HAV 3 270
Вірусний гепатит В    
Гепатит B – HBsAg (австралійський антиген) 1-2 180
Гепатит B – антитіла IgG до HbsAg 1-3 280
Гепатит B – загальні антитіла до HbcorAg 1-2 200
HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиHBsAg, антиHBcorAg 1-4 640
ПЛР Гепатит В (якісне визначення) 1-4 440
Вірусний гепатит С    
Гепатит С – загальні антитіла до HCV  1-2 220
Гепатит С – антитіла IgG до HCV  1-2 170
ПЛР Гепатит С (генотипування) 1-3 690
ПЛР Гепатит С (якісне визначення) 1-3 490
ПЛР Гепатит С (кількісне визначення, Real – time) 5 950
Генетичні дослідження    
Інтерлейкін 28 бета (IL28B)  1-5 790
Генетичні поліморфізми асоційовані з порушенням обміну (непереносимості) лактози 5 670
Вірусний гепатит Е    
Гепатит E – антитіла lgG до HEV  1-2 170
Гепатит E – антитіла IgM до HEV 1-2 170
Герпетичні віруси    
Варіцелла Зостер – антитіла IgG до VZV (3 тип) 1-4 230
Варіцелла Зостер – антитіла IgM до VZV (3 тип) 1-4 230
Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV 1/2 типу 1-2 160
Вірус герпесу – антитіла IgM до HSV 1/2 типу 1-2 160
Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV 1 типу 1-2 160
Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV 2 типу 1-2 160
Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV (6 тип)  1-4 230
ПЛР Вірус герпесу  HSV 1/2 типу (якісне визначення)  1-4 230
ПЛР HHV 6 (плазма , сиворотка) 1-4 230
Краснуха    
Краснуха – антитіла lgG до Rubella 1-2 150
Краснуха – антитіла lgM до Rubella 1-2 150
Токсоплазмоз    
Токсоплазма – антитіла lgG до Toxoplasma gondii 1-2 150
Токсоплазма – антитіла lgM до Toxoplasma gondii 1-2 150
ПЛР Toxoplasma gondii (якісне визначення)  1-4 230
Цитомегаловірусна інфекція    
Цитомегаловірус – антитіла lgM до CMV 1-2 150
Цитомегаловірус – антитіла lgG до CMV 1-2 150
ПЛР CMV (якісне визначення) 1-4 240
Інфекційний мононуклеоз    
Епштейн-Барр вірус – антитіла lgM до капсидного антигену EBV (VCA lgM) 1-2 160
Епштейн-Барр вірус – антитіла lgG до капсидного антигену EBV (VCA lgG) 1-2 160
Епштейн-Барр вірус – антитіла lgG до ядерного (нуклеарного) антигену EBV (EBNA lgG) 1-2 160
ПЛР EBV (якісне визначення)  1-4 240
Пакет EBV (EBV VCA IgG, EBV VCA IgM,  EBNA IgG) 1-2 390
Інші інфекції    
Хелікобактер – антитіла lg( G+М+А) до Helicobacter pylori  1-2 160
Хламідіі – антитіла IgG+IgA до Chl.trahomatis 1-2 150
Уреаплазма – антитіла IgG до U.urealiticum 1-2 140
Бореліоз – антитіла IgG до Borrelia burgdorferi 1-2 180
Бореліоз – антитіла IgМ до Borrelia burgdorferi 1-2 180
Антитіла до вірусу кору IgM (Morbilli)  1-2 250
Антитіла до вірусу кору IgG (Morbilli)  1-2 180
Сифіліс (Антитіла Ig G +M доTreponema pallidum ), антитіла сумарні 1-2 170
TORCH – інфекції    
Пакет TORCH IgG+ IgM (перед вагітністю; TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 1-2 970
Пакет TORCH IgG – 1 (перед вагітністю; TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 1-2 490
Пакет TORCH IgG – 2 (перед вагітністю; TOXO, CMV, HSV 1/2) 1-2 370
Пакет TORCH  IgG – 3 (TOXO, RUB, CMV) 1-2 360
ОБСТЕЖЕННЯ НА ГЕЛЬМІНТИ    
Ехінококк – антитіла (IgG + IgA) до эхінококку (якісне визначення) 1-2 190
Токсокароз – антитіла IgG до токсокарів (якісне визначення) 1-2 200
Опісторхоз – антитіла IgG до описторхів (якісне визначенняе) 1-2 180
Трихінелез – антитіла (IgG + IgA) до трихінел (якісне визначення) 1-2 180
Цистицеркоз – антитіла IgG до цистицерків (якісне визначення) 1-2 190
Аскарідоз – антитіла IgG до аскарід (якісне визначення – кров) 1-2 280
Лямбліоз –  загальні антитіла  (lgG + IgМ + IgA) до лямблій 1-2 190
Стандарт П1 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій) 1-2 680
Стандарт №П2 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій, IgG+IgA до трихінел, IgG+IgA до ехінококу) 1-2 970
Стандарт №П3 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій, IgG+IgA до трихінел, IgG+IgA до ехінококу,антитіла IgG до цистицерків ) 1-2 1120
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Пакет “ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ”(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B – HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С – загальні антитіла до HCV)  1-2 480
Пакет “ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ 2″(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B – HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С – загальні антитіла до HCV) +Пакет СОЦІАЛЬНИЙ (АЛТ, АСТ, білірубін загальний,креатинін, глюкоза, Розгорнутий аналіз крові  (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT), аналіз сечі загальний) 1-2 940
Пакет “ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ 3″(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B – HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С – загальні антитіла до HCV) +Пакет СОЦІАЛЬНИЙ (АЛТ, АСТ, білірубін загальний,креатинін, глюкоза, Розгорнутий аналіз крові  (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT), аналіз сечі загальний)) + Коагулограма (Протромбін, АЧТЧ, Фібріноген) 1-2 1220
АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
ПАКЕТ “алергени домашнього пилу”:
(Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, D.pteronyssinus, D.farinae, домашній пил)
1-2 220
ПАКЕТ “харчові алергени (коров’яче молоко)”
(альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн)
1-2 220
ПАКЕТ ” харчові алергени (РИБА : тріска, лосось, оселедець, скумбрія, камбала) 1-2 220
ПАКЕТ ” харчові алергени (МОРЕПРОДУКТИ : тріска, креветка, мідія, тунець, лосось) 1-2 220
ПАКЕТ “Алергени на пір’я ” 
(гуска, курка, качка, індик)
1-2 220
 ПАКЕТ “пилок дерев (раннє цвітіння)”
(вільха європейська, береза бородавчаста, ліщина, ясен європейський)
1-2 220
ПАКЕТ пилок бур’янів”
(амброзія звичайна, полин звичайний, королиця звичайна, кульбаба лікарська, подорожник)
1-2 220
ПОБУТОВІ АЛЕРГЕНИ    
Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus 1-2 80
Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae 1-2 80
Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture 1-2 80
Побутові алергени комплекс: (Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus; Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae; Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture”) 1-2 190
АЛЕРГЕНИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ    
Кішка (епітелій) 1-2 80
Собака (епітелій) 1-2 80
Собака (шерсть) 1-2 80
Алергени тваринного походження комплекс: (Кішка (епітелій); Собака (епітелій);Собака (шерсть)) 1-2 190
ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ    
Яєчний білок 1-2 80
Житнє борошно 1-2 80
Ячмінне борошно 1-2 80
Апельсин 1-2 80
Глютен 1-2 80
Какао 1-2 80
Харчові алергени комплекс: (Яєчний білок, Житнє борошно, Ячмінне борошно, Апельсин, Глютен, Какао) 1-2 390
АЛЕРГЕНИ НА ПИЛОК ДЕРЕВ    
Верба 1-2 80
Тополя тригранна 1-2 80
Ясен європейський 1-2 80
Алергени на пилок дерев комплекс: (Верба, Тополя тригранна, Ясен європейський) 1-2 190
АЛЕРГЕНИ НА ПИЛОК БУР’ЯНІВ     
Амброзія звичайна 1-2 80
Кульбаба лікарська 1-2 80
Пилок бурянів комплекс: (Амброзія звичайна, Кульбаба лікарська)  1-2 130