Перелік досліджень та ціни

Щоб простіше та швидше дізнатись ціну, введіть назву дослідження в поле ПОШУК

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВ "НПП " МТМ"
Назва дослідженьСтрок виконання (робочі дні)Ціна, (грн)*
МАНІПУЛЯЦІЇ
Взяття венозної крові однорзовими системами50

Взяття матеріалу для дослідження Коронавірусу (SARS-Cov-2), COVID-19 методом RT-ПЛР
50
ДІАГНОСТИКА COVID-19

ПЛР Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР (якісний)
1-3500
Антитіла IgG до Spike-антигену коронавірусу SARS-CoV-21-3370

Антитіла IgM до коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgVM)
1-3300

Антитіла IgG до коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgG)
1-3300
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
T-3 (Т3, Трийодтиронін загальний)1-3190
T-4 (Т4, Тироксин загальний)1-3190
FT-3 (Трийодтиронін вільний, Т3 free, Т3 віл.)1-3190
FT-4 (Тироксин вільний, Т4 free, Т4 віл.)1-3190
Anti-hTg (АТТГ, антитіла до Тиреоглобуліну)1-3220
TSH (ТТГ, ТСГ, Тиреотропін, Тиреотропний гормон)1-3190
TSH receptor Ab (антитіла до рецептора ТТГ)1-3430
TPO Ab (Антитіла пероксидази щитоподібної залози АТПО)1-3220
Tg (Thyreoglobulin, Тиреоглобулін)1-3220
Стандарт № 1 (TSH, FT-4, Anti-hTg, TPO Ab)1-3700
Стандарт № 2 (TSH, Anti-hTg, TPO Ab) 1-3530
Стандарт № 4 (FT-4, FT-3, TPO Ab) 1-3510
Стандарт № 5 (TSH, FT-4, FT-3)1-3480
Стандарт № 6 (TSH, Ca++ )1-3350
Стандарт № 7 (TSH, FT4, TPO Ab)1-3510
Стандарт № 23 (TSH, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА))1-3440
Стандарт № 24 (TSH, FT-4, Tg, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА))1-3790
Стандарт № 30 (TSH, Тg, Anti-hTg)1-3530
Стандарт № 31 (FT-4, FT-3)1-3320
Стандарт № 32 (TSH, Tg)1-3350
Стандарт № 35 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab)1-3670
Стандарт № 36 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab, Anti-hTg (АТТГ))1-3860
Стандарт № 37 (TSH, FT-4)1-3320
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ
PTH (Паратгормон)1-3230
Calcitonin (Кальцитонін)2-4370
25 - гідроксивітамін загальний (25-OH вітамін D3 та D2 , 25-OH vitamin D total)1-3440
Пакет ПДКФ-ІН (25(OH)D, PTH, Ca++, P)1-3850
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ
Індекс вільного Tестостерону (Testosterone, SHBG, Індекс)1-3370
Лютеїнізуючий гормон (LH, ЛГ)1-3210
Фолікулостимулюючий гормон (FSH, ФСГ)1-3210
Тестостерон загальний ( Т заг., Testosterone)1-3210
Тестостерон вільний (Tвіл.,Testosterone free)1-3240
Пролактин (Прл., Prolactin)1-3220
Прогестерон (Прг., Progesterone )1-3230
Естрадіол (Е2, Estradiol )1-3210
Андростендіон (Androstenedione)1-3300
Дигідротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone)1-3340
SHBG (ССЗГ, секс-стероїдзв'язуючий глобулін)1-3210
Aнтимюллерів гормон (АМГ, MIS, Інгібуюча речовина Мюллера)3-4550
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ, hCG screen)1-3230
Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP )2-5240
Інгібін В (Ingibin B)6-8670
Макропролактин
2-3490
Стандарт № 11 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol)1-3720
Стандарт № 12 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone)1-3920
Стандарт № 13 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, Testosterone)1-31090
Стандарт № 14 (LH, FSH, Estradiol, Progesterone)1-3740
Стандарт № 15 (FSH, Estradiol, TSH, Cortisol)1-3740
Стандарт № 16 (Prolactin, Progesterone)1-3390
Стандарт № 17 (LH, FSH, Prolactin, Testosterone)1-3720
Стандарт № 18 (LH, FSH, Estradiol)1-3540
Стандарт № 19 (LH, FSH, Testosteron, Estradiol)1-3710
Стандарт № 33 (LH, FSH, Testosteron, Progesterone)1-3740
Стандарт № 34 (LH, FSH, Testosteronе)1-3540
ОБСТЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ НАДНИРНИКІВ
Альдостерон (Аldosterone)1-3400
Ренін активний1-3850
17-a-гідроксіпрогестерон (17-a-OHP) 1-3220
Дегідроепіандростерон сульфат (DHEA-s, ДГЭА-с, )1-3220
Адренокортикотропний гормон (ACTH, АКТГ, Кортикотропін, )2-4350
Кортизол (Cortisol, К. )1-3290
Альдостерон-ренінове співвідношення1-31100
ОБСТЕЖЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЖИРОВОГО ОБМІНІВ
Глюкоза1-3140
Глюкозотолерантний тест 1-3270
Глікований гемоглобін HbA1c 1-3240
Інсулін (Insulin)1-3220
С-пептид (C-peptide)1-3250
Лептин (Leptin)1-3500
Фруктозамін 3-4250
Індекс НОМА (Глюкоза, Insulin, індекс НОМА)1-3330
Стандарт № 20 (C-peptide, HbA1c, Глюкоза)1-3530
Стандарт № 21 (пакет ХТЛ-Ліпідограма, Сечова кислота, індекс НОМА (глюкоза, Інсулін, індекс НОМА), C-peptide))1-3990
Стандарт № 22 (C-peptide, HbA1c)1-3410
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP )2-3240
Простатспецифічний антиген загальний (PSA total)1-3230
PSA free/PSA total (з визначенням коефіцієнта)1-3390
PSA total (пільговий)1-3180
PSA free/PSA total з визначенням коефіцієнта (пільговий)1-3340
Раково-ембріональний антиген (СЕА,РЭА)1-3250
Ранній онкомаркер яєчників (HE4)1-3430
Онкомаркер яєчників (CA 125) 1-3240
Онкомаркер молочної залози (CA 15-3) 1-3250
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (CA 19-9) 1-3250
Онкомаркер шлунку (СА 72-4)3-4420
Раковий антиген 242 (Cancer antigen 242 (СА-242) онкомаркер підшлункової залози, кишківника)3-4450
Нейрон-специфічна енолаза (NSE, маркер дрібноклітинного раку легенів)1-3380
Фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП)3-51450
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)3-4490
Бета-2-мікроглобулін (b2-mikroglobulin) (Онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба)2-3370
Фрагмент цитокератина 21-1 (Cytokeratin 21-1 fragment (CYFRA 21-1) онкомаркер недрібноклітинного раку легень, сечового міхура)3-4450
Індекс ROMA (CA 125 , HE4, Індекс ROMA)1-3600
Пакет PSA (Testosterone, Testosterone free, PSA free/PSA total) 1-3710
ФАКТОРИ РОСТУ
Соматотропний гормон (GH, СТГ, гормон росту, соматотропін)1-3250
Інсуліноподібний фактор росту-1 (IGF- 1, соматомедін С)1-3360
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ В КРОВІ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
Калій (K)1-3130
Натрій (Na)1-3130
Фосфор (P)1-3110
Кальцій загальний (Ca)1-3110
Кальцій іонізований (Ca++)1-3200
Залізо (Fe)1-3110
Магній (Mg)1-3110
Хлориди (Cl)1-3130
Мідь (Cu)1-3140
Цинк (Zn)3-4500
Пакет ХНК (Калій, натрій, хлор, кальцій іонізований (К, Na, Cl, Ca++)1-3480
Пакет 1 (калій, натрій, хлор)(К, Na, Cl)1-3280
Пакет 2 (калій, натрій, кальцій іонізований)(К, Na, Ca++)1-3420
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальний аналіз крові без формули (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT)1-2170
ШОЕ1-280
Розгорнутий аналіз крові з формулою крові, ШОЕ (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT+ формула крові+ ШОЕ)1-2200
КОАГУЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ГЕМОСТАЗ)
Коагулограмма (АЧТЧ, ПЧ, ПТІ, МНС, фібриноген, Д-димер)1-3480
Коагулограма (АЧТЧ, ПЧ, ПТІ, МНС, фібриноген)1-3350
Протромбін (протромбіновий час в сек., процент протромбіну за Квіком, МНС (INR))1-3130
АЧТЧ (Активований частковий тромбопластиновий час)1-3110
Д-димер1-3210
Фібріноген1-3120
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Група крові, Rh-фактор1-2220
Розгорнутий варіант біохімічного обстеження: (Печінкові проби, Ниркові проби №2, Ліпідограма, Глюкоза, Альфа-амілаза, КФК, ЛДГ)1-31500
Стандартний варіант біохімічного обстеження: (Білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альфа-амілаза, Альбумін, Креатинін, Глюкоза, Холестерин), 1-3840
Печінкові проби: (Білірубін загальний та прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альбумін, Лужна фосфатаза, ГГТ)1-3640
Печінкові проби № 2: (Білірубін загальний та прямий, АЛТ, АСТ, Білок заг, Лужна фосфатаза, ГГТ)1-3450
Ниркові проби: (Креатинін, Сечовина , Пакет ХНК (Калій, натрій, хлор, кальцій іонізований (К, Na, Cl, Ca++))1-3660
Ниркові проби № 2: (Креатинін, Сечовина , Cечова кислота)1-3280
Пакет ХТЛ – Ліпідограма (Холестерин, Тригліцеріди, Ліпопротеїди фракційно: ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) 1-3400
Пакет терапевтичний Стандартний: (Розгорнутий аналіз крові з формулою крові, загальний аналіз сечі)1-3310
Білірубін загальний1-3110
Білірубін прямий1-3110
АСТ (Aспартатамінотрансфераза)1-3110
АЛТ (Aланінамінотрансфераза)1-3110
Тимолова проба1-3110
Білок загальний1-3110
Альбумін1-3110
Лужна(щелочная) фосфатаза1-3110
ГГТ (Гамма-глутаматтрансфераза)1-3110
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)1-3110
Креатинін1-3110
Сечовина (мочевина)1-3110
Холестерин1-3110
Тригліцеріди1-3110
Альфа-амілаза1-3110
Сечова (мочевая) кислота1-3110
Креатинфосфокіназа (КФК загальна)1-3110
Ліпаза 1-3110
Прокальцитонін2-3720
Панкреатична амілаза(P-AML)1-3110
Церулоплазмін (мідна оксидаза)4-5260
Аполіпопротеїн-А (АPO-А)1-3150
Аполіпопротеїн-В (АPO-В)1-3150
Лактат (LACT)1-3270
Холінестераза (HE)1-3110
Тропонін I (TROP I) кількісне визначення1-3300
Гомоцистеїн1-3450
N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NTpro-BNP)
3-51100
Білкові фракції2-3250
Жовчні кислоти загальні1-3310
РЕВМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення)1-3120
C-реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення)1-3120
Антистрептолізін-О (АСЛ-О) (кількісне визначення)1-3120
Пряма проба Кумбса ( антиеритроцитарні антитіла)1-3380
Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла)1-3380
Ревмопроби (РФ, СРБ, АСЛ-О) (кількісне визначення)1-3250
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ АНЕМІЇ
Загальна залізозв'язуюча здатність сиворотки (ЗЗЗС)1-3200
Феритин (FERR)1-3250
Ціанокобаламін (вітамін B12)1-3250
Фолієва кислота (FOL3)вітамін B91-3230
Трансферин (ST) 1-3180
Насиченість трансферину залізом (залізо, трансферин, насиченість трансферину)1-3260
Еритропоетин1-2480
ПАКЕТ КОНТРОЛЯ АНЕМІЇ (феритин, ціанокобаламін, фолієва кислота, трансферин, залізо)1-3870
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Аналіз сечі Загальний (з мікроскопією осаду)1-2160
Аналіз сечі за Нечипоренком1-2130
Кортизол у сечі (добова сеча)1-3320
Аналіз сечі на вміст цукру 1-2110
Аналіз сечі на білок 1-2110
Мікроальбумінурія у сечі1-2180
Креатинін в сечі1-2120
Мікроальбумінурія + креатинін сечі1-2240
Йод в сечі1-2240
Кальцій в сечі1-2120
Фосфор в сечі1-2120
Магній в сечі1-2120
Аналіз сечі на кетони (напівкількісний)1-2120
Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісний)1-2120
Сечова кислота в сечі1-2120
Діастаза сечі1-2120
Наркотики в сечі1-2800
Метанефрини загальні (добова сеча)6-7670
Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) (сеча. Якісно)1-2230
Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species )(сеча. Якісно)1-2230
Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis)(сеча. Якісно)1-2230
Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium)(сеча. Якісно)1-2230
Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae)(сеча. Якісно)1-2230
Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis)(сеча. Якісно)1-2230
Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis)(сеча. Якісно)1-2230
Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans)(сеча. Якісно)1-2230
Вірус папіломи HPV 6,11 тип (сеча. Якісно)3-4380
Вірус папіломи HPV 16, 18 тип ( сеча. Якісно)3-4380
Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis), Lactobacillus species (сеча. Кількісно)3-4400
Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( сеча. Кількісно)1-2250
Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) ( сеча. Кількісно)1-2250
Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (сеча. Кількісно)1-2250
Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma spp. ) (сеча. Кількісно)1-2250
Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(сеча. Кількісно)1-2250
Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (сеча. Кількісно)1-2250
Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (сеча. Кількісно)1-2250
Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (сеча. Кількісно)1-2250
Вірус папіломи HPV 16, 18 тип (сеча. Кількісно)1-2400
Вірус герпесу HSV1_ HSV2 (сеча. Якісно)2-3320
Визначення ДНК CMV цитомегаловірусу (сеча. Якісно)2-3300
Визначення ДНК вірусу герпесу HHV6 (сеча, Якісно)3-4300
Вірус герпесу HSV1_ HSV2 типу (сеча. Кількісно)1-2320
Визначення ДНК CMV цитомегаловірусу ( сеча. Кількісно)1-2320
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
Кальпротектин (hCp) в калі 1-2750
Копрограма1-2220
Лактоферин (hLf) в калі3-4880
Панкреатична еластаза (в калі)3-4730
Клостридії в калі (Clostridium diff) (визначення токсину А/В, антиген) 2-3550
Прихована кров в калі1-2170
Антиген Хелікобактеру пілорі в калі (Helicobacter pylori Ag)1-2430
Аналіз калу на яйця гельмінтів1-2180
ІМУНОЛОГИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вміст імуноглобуліна - IgA2-3200
Вміст імуноглобуліна - IgM2-3200
Вміст імуноглобуліна - IgG2-3200
Вміст імуноглобуліна - IgE2-3200
Вміст секреторного імуноглобуліну А3-4330
Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL6)2-4850
МАРКЕРИ ГЕНЕТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушенням обміну лактози (генетика метаболізму лактози)4-5520
Головний комплекс гістосумісності людини Антиген - HLA-B274-5950
Поліморфізм в гені інтерлейкіна 6 ( IL6 (¬174C>G))
8-10750
Кардіогенетика Гіпертонія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з ризиком розвитку артеріальної гіпертензії)4-51100
Кардіогенетика Тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортакння крові та ризиком розвитку тромбофілії)4-51200
Генетика метаболізму Фолатного циклу (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу)5-61100
МАРКЕРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2)4-5450
Антинуклеарні антитіла (ANA)4-5450
Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів)4-5510
Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2)4-5450
Антитіла IgG до гліадину4-5420
Антитіла IgA до гліадин4-5420
Антитіла до фосфоліпідів IgG ( APHL IgG)4-5350
Антитіла до фосфоліпідів IgМ ( APHL IgМ)4-5350
Антитіла IgG до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)4-5520
Екстраговані антиядерні антитіла: Anti-ENA скринінг4-5490
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG4-5400
Антитіла до В2-глікопротеїну IgМ4-5400
Антитіла до кардіоліпіну IgG4-5350
Антитіла до кардіоліпіну IgM 4-5350
Антитіла IgА до тканинної трансглутамінази4-5450
Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази4-5450
Вовчаковий антикоагулянт2-3420
Антитіла до цитрулінового віментину (Anti-MCV)4-5620
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вірусний гепатит А
Гепатит А - антитіла IgG до HAV2-3300
Гепатит А - антитіла IgM до HAV2-3300
Гепатит А - Сумарні антитіла (HAV Total)2-3320
ПЛР Гепатит А, РНК вірусу (якісне визначення)4-5470
Вірусний гепатит В
Гепатит B - HBsAg (австралійський антиген)2-3250
Гепатит B - антитіла IgG до HbsAg2-3260
Гепатит B - загальні антитіла до HbcorAg2-3280
Гепатит B, НВеАg 3-4320
Гепатит B, cумарні антитіла до НвеАg (Anti НвеАg Total)3-4320
HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиHBsAg, антиHBcorAg2-4870
ПЛР Гепатит В (якісне визначення)4-5550
ПЛР Гепатит В: РНК вірусу (кількісний)4-6820
Вірусний гепатит С
Гепатит С - загальні антитіла до HCV 2-3270
Гепатит С -Антитіла IgM (HCV IgM)2-3270
Гепатит С - Антитіла IgG (HCV IgG)2-3270
ПЛР Гепатит С (якісне визначення)4-5550
ПЛР Гепатит С (кількісне визначення, Real - time)5-71100
Гепатит С - Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5)3-4420
Гепатит С, генотипування (RNA HCV) (1,2,3 HCV) (Real-time)4-5700
Вірусний гепатит D
Гепатит D, загальні антитіла5-71180
Гепатит D, РНК ПЛР - якісн.4-6420
Вірусний гепатит Е
Гепатит E - антитіла lgG до HEV 2-3230
Гепатит E - антитіла IgM до HEV2-3230
Вірусний гепатит G
Гепатит G, РНК вірусу ПЛР - якісн.6-8580
Герпетичні віруси
Варіцелла Зостер - антитіла IgG до VZV (3 тип)3-4280
Варіцелла Зостер - антитіла IgM до VZV (3 тип)3-4280
Вірус герпесу - антитіла IgG до HSV 1/2 типу1-3220
Вірус герпесу - антитіла IgM до HSV 1/2 типу1-3220
Вірус герпесу - антитіла IgG до HSV 1 типу1-3220
Вірус герпесу - антитіла IgG до HSV 2 типу1-3220
ПЛР Вірус герпесу HSV 1/2 типу (якісне визначення) 3-4320
ПЛР Герпесвірус 6 типу ( HHV якісний)3-4280
ПЛР Герпесвірус 6 типу (кількісний)3-4300
Краснуха
Краснуха - антитіла lgG до Rubella1-3200
Краснуха - антитіла lgM до Rubella1-3200
Токсоплазмоз
Токсоплазма - антитіла lgG до Toxoplasma gondii1-3220
Токсоплазма - антитіла lgM до Toxoplasma gondii1-3220
ПЛР Toxoplasma gondii (вірус токсоплазми)(якісне визначення) 3-4340
Цитомегаловірусна інфекція
Цитомегаловірус - антитіла lgM до CMV1-3220
Цитомегаловірус - антитіла lgG до CMV1-3220
ПЛР ДНК CMV (Цитомегаловірусна інфекція- якісне визначення)3-4300
ПЛР ДНК CMV (Цитомегаловірусна інфекція-кількісне визначення)3-4320
Інфекційний мононуклеоз
Епштейн-Барр вірус - антитіла lgM до капсидного антигену EBV (VCA lgM)1-3220
Епштейн-Барр вірус - антитіла lgG до капсидного антигену EBV (VCA lgG)1-3220
Епштейн-Барр вірус - антитіла lgG до ядерного (нуклеарного) антигену EBV (EBNA lgG)1-3220
ПЛР Епштейна-Барр вірус: DNA EBV (кількісний)3-4330
ПЛР Епштейна-Барр вірус EBV (якісно)3-4320
Пакет EBV (EBV VCA IgG, EBV VCA IgM, EBNA IgG)1-3530
Інші інфекції
Хелікобактер - антитіла lg( G+М+А) до Helicobacter pylori 1-3220
Уреаплазма - антитіла IgG до U.urealyticum3-4220
Бореліоз - антитіла IgG до Borrelia burgdorferi (збудника хвороби Лайма)1-3270
Бореліоз - антитіла IgМ до Borrelia burgdorferi (збудника хвороби Лайма)1-3270
Борелія IgG Імуноблот (підтверджуючий тест)3-5650
Борелія IgM Імуноблот (підтверджуючий тест)3-5650
Визначення ДНК Боррелій (Borrelia Burgdorferi)3-5520
Антитіла Ig G до вірусу кліщового енцефаліту6-7380
Антитіла IgM до вірусу кліщового енцефаліту6-7380
Антитіла до вірусу кору IgM3-4300
Антитіла до вірусу кору IgG3-4230
Сумарні антитіла до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis)3-4200
Визначення ДНК до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) ( якісне визначення5-6420
Сифіліс (Антитіла Ig G +M доTreponema pallidum ), антитіла сумарні1-3250
Антитіла IgG до токсину Clostridium tetani3-4630
ВІЛ 1_2 (cкринінгове дослідження на антитіла)2-4400
TORCH – інфекції
Пакет TORCH IgG+ IgM ( TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)1-31400
Пакет TORCH IgG - 1 (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)1-3700
Пакет TORCH IgG - 2 (TOXO, CMV, HSV 1/2)1-3530
Пакет TORCH IgG - 3 (TOXO, RUB, CMV)1-3510
ОБСТЕЖЕННЯ НА ГЕЛЬМІНТИ
Ехінококк - антитіла (IgG + IgA) до эхінококку (якісне визначення)1-3270
Токсокароз - антитіла IgG до токсокарів (якісне визначення)1-3270
Описторхоз - антитіла IgG до описторхів (якісне визначенняе)1-3270
Трихінелез - антитіла (IgG + IgA) до трихінел (якісне визначення)1-3270
Аскаридоз - антитіла IgG до аскарид (якісне визначення - кров)1-3390
Лямбліоз - загальні антитіла (lgG + IgМ + IgA) до лямблій1-3300
Стандарт П1 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій)1-3990
Стандарт №П2 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій, IgG+IgA до трихінел, IgG+IgA до ехінококу)1-31400
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Пакет "ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ"(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B - HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С - загальні антитіла до HCV) 1-3660
АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПАКЕТ "алергени домашнього пилу":
(Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, D.pteronyssinus, D.farinae, домашній пил)
2-4220
ПАКЕТ "харчові алергени (коров’яче молоко)"
(альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн)
2-4220
ПАКЕТ " харчові алергени (РИБА : тріска, лосось, оселедець, скумбрія, камбала)2-4220
ПАКЕТ " харчові алергени (МОРЕПРОДУКТИ : тріска, креветка, мідія, тунець, лосось)2-4220
ПАКЕТ "Алергени на пір’я "
(гуска, курка, качка, індик)
2-4220
ПАКЕТ "пилок дерев (раннє цвітіння)"
(вільха європейська, береза бородавчаста, ліщина, ясен європейський)
2-4220
ПАКЕТ пилок бур’янів"
(амброзія звичайна, полин звичайний, королиця звичайна, кульбаба лікарська, подорожник)
2-4220
Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus2-480
Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae2-480
Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture2-480
Побутові алергени Пакет: (Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus; Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae; Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture")2-4190
Кішка (епітелій)2-480
Собака (епітелій)2-480
Собака (шерсть)2-480
Алергени тваринного походження Пакет: (Кішка (епітелій); Собака (епітелій);Собака (шерсть))2-4190
Яєчний білок2-480
Житнє борошно2-480
Ячмінне борошно2-480
Апельсин2-480
Какао2-480
Харчові алергени Пакет: (Яєчний білок, Житнє борошно, Ячмінне борошно, Апельсин, Какао)2-4390
Верба2-480
Тополя тригранна2-480
Ясен європейський2-480
Алергени на пилок дерев Пакет: (Верба, Тополя тригранна, Ясен європейський)2-4190
Амброзія звичайна2-480
Кульбаба лікарська2-480
Пилок бурянів Пакет: (Амброзія звичайна, Кульбаба лікарська) 2-4130
Яєчний жовток 3-4290
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)1-3430
Ig E до алергенів молочного білку3-4290
Ig E до алергенів казеїну3-4290
Ig E до алергенів помідорів3-4290
Ig E до алергенів шоколаду3-4290
Ig E до алергенів курячого м'яса3-4290
Ig E до алергенів м''яса свинини3-4290
Ig E до м''яса яловичини3-4290
Ig E до алергенів молочного білку3-4290
Ig E до алергенів таргана-прусака3-4290
IgE до дріжджеподібного грибку (Candida albicans)3-4290
Ig E до цвілі Alternaria alternate3-4290
Ig E до алергенів Penicillium notatum3-4290
Ig E до алергенів Aspergillus niger3-4290
Ig E до алергенів молочного білку3-4290
Алергопроба на анестетик Артикаїн (Articaine) якісне визначення1-2320
Алергопроба на анестетик Лідокаїн, (ксилокаїн) якісне визначення1-2320
Алергопроба на анестетик Прокаїн (новокаїн) якісне визначення1-2320

Ціна термінового виконання дослідження збільшується в 2 рази
Термінові дослідження виконуються за умови їх здачі в пункті забору біоматеріалу за адресою:  вул. Драгомирова, 2

Ознайомтеся, будь ласка, з переліком наших досліджень, їх цінами і термінами виконання. У разі появи питань пишіть price@labmtm.com.ua або телефонуйте: т. (044) 451-42-84, (044) 235-50-48, (044) 227-14-89, (044) 331-50-67