Перелік досліджень та ціни

Щоб простіше та швидше дізнатись ціну, введіть назву дослідження в поле ПОШУК

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВ "НПП " МТМ"
Назва дослідженьСтрок виконання (робочі дні)Ціна, (грн)*
МАНІПУЛЯЦІЇ
Забір венозної крові50

Взяття матеріалу для дослідження Коронавірусу (SARS-Cov-2), COVID-19 методом RT-ПЛР
50
ДІАГНОСТИКА COVID-19

ПЛР Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР (якісний)
1-3550
Антитіла IgG до Spike-антигену коронавірусу SARS-CoV-21-3370

Антитіла IgM до коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgVM)
1-3300

Антитіла IgG до коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgG)
1-3300
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
T-3 (Т3, Трийодтиронін загальний)1-3190
T-4 (Т4, Тироксин загальний)1-3190
FT-3 (Трийодтиронін вільний, Т3 free, Т3 віл.)1-3190
FT-4 (Тироксин вільний, Т4 free, Т4 віл.)1-3190
Anti-hTg (АТТГ, антитіла до Тиреоглобуліну)1-3220
TSH (ТТГ, ТСГ, Тиреотропін, Тиреотропний гормон)1-3190
TSH receptor Ab (антитіла до рецептора ТТГ)1-3430
TPO Ab (Антитіла пероксидази щитоподібної залози АТПО)1-3220
Tg (Thyreoglobulin, Тиреоглобулін)1-3220
Прокальцитонін1-3770
Стандарт № 1 (TSH, FT-4, Anti-hTg, TPO Ab)1-3700
Стандарт № 2 (TSH, Anti-hTg, TPO Ab) 1-3530
Стандарт № 4 (FT-4, FT-3, TPO Ab) 1-3510
Стандарт № 5 (TSH, FT-4, FT-3)1-3480
Стандарт № 6 (TSH, Ca++ )1-3350
Стандарт № 7 (TSH, FT4, TPO Ab)1-3510
Стандарт № 23 (TSH, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА))1-3440
Стандарт № 24 (TSH, FT-4, Tg, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА))1-3790
Стандарт № 30 (TSH, Тg, Anti-hTg)1-3530
Стандарт № 31 (FT-4, FT-3)1-3320
Стандарт № 32 (TSH, Tg)1-3350
Стандарт № 35 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab)1-3670
Стандарт № 36 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab, Anti-hTg (АТТГ))1-3860
Стандарт № 37 (TSH, FT-4)1-3320
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ
PTH (Паратгормон)1-3230
Calcitonin (Кальцитонін)2-4370
25 - гідроксивітамін загальний (25-OH вітамін D3 та D2 , 25-OH vitamin D total)1-3440
Пакет ПДКФ-ІН (25(OH)D, PTH, Ca++, P)1-3850
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ
Індекс вільного Tестостерону (Testosterone, SHBG, Індекс)1-3370
Лютеїнізуючий гормон (LH, ЛГ)1-3210
Фолікулостимулюючий гормон (FSH, ФСГ)1-3210
Тестостерон загальний ( Т заг., Testosterone)1-3210
Тестостерон вільний (Tвіл.,Testosterone free)1-3240
Пролактин (Прл., Prolactin)1-3220
Прогестерон (Прг., Progesterone )1-3230
Естрадіол (Е2, Estradiol )1-3210
Андростендіон (Androstenedione)1-3300
Дигідротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone)1-3340
SHBG (ССЗГ, секс-стероїдзв'язуючий глобулін)1-3210
Aнтимюллерів гормон (АМГ, MIS, Інгібуюча речовина Мюллера)1-3550
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ, hCG screen)1-3230
Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP )2-5240
Інгібін В (Ingibin B)6-8790
Стандарт № 11 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol)1-3720
Стандарт № 12 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone)1-3920
Стандарт № 13 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, Testosterone)1-31090
Стандарт № 14 (LH, FSH, Estradiol, Progesterone)1-3740
Стандарт № 15 (FSH, Estradiol, TSH, Cortisol)1-3740
Стандарт № 16 (Prolactin, Progesterone)1-3390
Стандарт № 17 (LH, FSH, Prolactin, Testosterone)1-3720
Стандарт № 18 (LH, FSH, Estradiol)1-3540
Стандарт № 19 (LH, FSH, Testosteron, Estradiol)1-3710
Стандарт № 33 (LH, FSH, Testosteron, Progesterone)1-3740
Стандарт № 34 (LH, FSH, Testosteronе)1-3540
ОБСТЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ НАДНИРНИКІВ
Альдостерон (Аldosterone)1-3400
Ренін активний1-3850
17-a-гідроксіпрогестерон (17-a-OHP) 1-3220
Дегідроепіандростерон сульфат (DHEA-s, ДГЭА-с, )1-3220
Адренокортикотропний гормон (ACTH, АКТГ, Кортикотропін, )2-4350
Кортизол (Cortisol, К. )1-3270
Альдостерон-ренінове співвідношення1-31100
ОБСТЕЖЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЖИРОВОГО ОБМІНІВ
Глюкоза1-3140
Глюкозотолерантний тест 1-3270
HbA1c (глікозильований, глікогемоглобін)1-3240
Інсулін (Insulin)1-3220
С-пептид (C-peptide)1-3250
Лептин (Leptin)1-3500
Антитіла IgG до глютамінокислої декарбоксилази (GADA)4-5790
Фруктозамін 2-3250
Індекс НОМА (Глюкоза, Insulin, індекс НОМА)1-3330
Стандарт № 20 (C-peptide, HbA1c, Глюкоза)1-3530
Стандарт № 21 (пакет ХТЛ-Ліпідограма, Сечова кислота, індекс НОМА (глюкоза, Інсулін, індекс НОМА), C-peptide))1-3990
Стандарт № 22 (C-peptide, HbA1c)1-3410
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP )2-5240
Простатспецифічний антиген загальний (PSA total)1-3230
PSA free/PSA total (з визначенням коефіцієнта)1-3390
Раково-ембріональний антиген (СЕА,РЭА)1-3250
Ранній онкомаркер яєчників (HE4)1-3430
Онкомаркер яєчників (CA 125) 1-3240
Онкомаркер молочної залози (CA 15-3) 1-3290
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (CA 19-9) 1-3290
Онкомаркер шлунку (СА 72-4)3-5450
Нейрон-специфічна енолаза (NSE, маркер дрібноклітинного раку легенів)1-3380
Фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП)3-51450
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)1-5490
Бета-2-мікроглобулін (b2-mikroglobulin) (Онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба)2-3430
Раковий антиген 242 (Cancer antigen 242 (СА-242) онкомаркер підшлункової залози, кишківника)5-7560
Фрагмент цитокератина 21-1 (Cytokeratin 21-1 fragment (CYFRA 21-1) онкомаркер недрібноклітинного раку легень, сечового міхура)1-3500
Індекс ROMA (CA 125 , HE4, Індекс ROMA)1-3600
Пакет PSA (Testosterone, Testosterone free, PSA free/PSA total) 1-3710
ФАКТОРИ РОСТУ
Соматотропний гормон (GH, СТГ, гормон росту, соматотропін)1-3250
Інсуліноподібний фактор росту-1 (IGF- 1, соматомедін С)1-3360
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ В КРОВІ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
Калій (K)1-3130
Натрій (Na)1-3130
Фосфор (P)1-3110
Кальцій загальний (Ca)1-3110
Кальцій іонізований (Ca++)1-3200
Залізо (Fe)1-3110
Магній (Mg)1-3110
Мідь (Cu)1-3140
Цинк (Zn)2-3630
Пакет ХНК (Калій, натрій, хлор, кальцій іонізований (К, Na, Cl, Ca++)1-3480
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальний аналіз крові без формули (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT)1-2170
ШОЕ1-280
Розгорнутий аналіз крові з формулою крові, ШОЕ (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT+ формула крові+ ШОЕ)1-2200
КОАГУЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ГЕМОСТАЗ)
Коагулограмма (АЧТЧ, ПЧ, ПТІ, МНС, фібриноген, Д-димер)1-3480
Коагулограма (АЧТЧ, ПЧ, ПТІ, МНС, фібриноген)1-3350
Протромбін (протромбіновий час в сек., процент протромбіну за Квіком, МНС (INR))1-3130
АЧТЧ (Активований частковий тромбопластиновий час)1-3110
Д-димер1-3210
Фібріноген1-3120
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розгорнутий варіант біохімічного обстеження: (Печінкові проби, Ниркові проби №2, Ліпідограма, Глюкоза, Альфа-амілаза, КФК, ЛДГ)1-31500
Стандартний варіант біохімічного обстеження: (Білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альфа-амілаза, Альбумін, Креатинін, Глюкоза, Холестерин), 1-3840
Печінкові проби: (Білірубін загальний та прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альбумін, Лужна фосфатаза, ГГТ)1-3640
Печінкові проби № 2: (Білірубін загальний та прямий, АЛТ, АСТ, Білок заг, Лужна фосфатаза, ГГТ)1-3450
Ниркові проби: (Креатинін, Сечовина , Пакет ХНК (Калій, натрій, хлор, кальцій іонізований (К, Na, Cl, Ca++))1-3660
Ниркові проби № 2: (Креатинін, Сечовина , Cечова кислота)1-3280
Пакет ХТЛ – Ліпідограма (Холестерин, Тригліцеріди, Ліпопротеїди фракційно: ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) 1-3400
Пакет терапевтичний Стандартний: (Розгорнутий аналіз крові з формулою крові, загальний аналіз сечі)1-3310
Білірубін загальний1-3110
Білірубін прямий1-3110
АСТ (Aспартатамінотрансфераза)1-3110
АЛТ (Aланінамінотрансфераза)1-3110
Тимолова проба1-3110
Білок загальний1-3110
Альбумін1-3110
Лужна(щелочная) фосфатаза1-3110
ГГТ (Гамма-глутаматтрансфераза)1-3110
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)1-3110
Креатинін1-3110
Сечовина (мочевина)1-3110
Холестерин1-3110
Тригліцеріди1-3110
Альфа-амілаза1-3110
Сечова (мочевая) кислота1-3110
Креатинфосфокіназа (КФК загальна)1-3110
Ліпаза 1-3110
Гомоцистеїн1-3450
N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NTpro-BNP)
3-51580
Білкові фракції1-3250
РЕВМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення)2-3120
C-реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення)2-3120
Антистрептолізін-О (АСЛ-О) (кількісне визначення)2-3120
Ревмопроби (РФ, СРБ, АСЛ-О) (кількісне визначення)2-3250
ОБСТЕЖЕННЯ СЕЧІ
Аналіз сечі Загальний (з мікроскопією осаду)1-3160
Аналіз сечі за Нечипоренком1-3110
Аналіз сечі на вміст цукру 1-390
Аналіз сечі на білок 1-390
Кортизол у сечі (добова сеча)1-3320
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ АНЕМІЇ
Загальна залізозв'язуюча здатність сиворотки (ЗЗЗС)1-3200
Феритин (FERR)1-3250
Ціанокобаламін (вітамін B12)1-3250
Фолієва кислота (FOL3)вітамін B91-3230
Трансферин (ST) 1-3180
ПАКЕТ КОНТРОЛЯ АНЕМІЇ (феритин, ціанокобаламін, фолієва кислота, трансферин, залізо)1-3870
ІМУНОЛОГИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вміст імуноглобуліна - IgA2-4180
Вміст імуноглобуліна - IgM2-4180
Вміст імуноглобуліна - IgG2-4180
Вміст імуноглобуліна - IgE2-4180
Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL6)2-4990
Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушенням обміну (непереносимість) лактози - ПЛР2-5760
Антитіла IgG до гліадину3-5390
Антитіла IgA до гліадин3-5390
МАРКЕРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Антитіла до фосфоліпідів IgG ( APHL IgG)1-3390
Антитіла до фосфоліпідів IgМ ( APHL IgМ)1-3390
Антитіла IgG до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)1-3510
Антитіла до ядерних антигенів (ANA) скринінг1-3510
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG8-9500
Антитіла до В2-глікопротеїну IgМ8-9500
Антитіла до кардіоліпіну IgG8-9480
Антитіла до кардіоліпіну IgM 8-9480
Вовчаковий антикоагулянт5-7570
Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла IgG до мієлопероксидази (anti-MPO, MPO-ANCA), кількісний8-91250
Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла IgG до протеїнази 3 (anti-PR3, PR3-ANCA), кількісний8-91250
Фактор комплементу С32-3500
Фактор комплементу С42-3500
Системні васкуліти: (anti-MPO, MPO-ANCA), (anti-PR3, PR3-ANCA), С3, С48-93500
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вірусний гепатит А
Гепатит А - антитіла IgG до HAV2-3370
Гепатит А - антитіла IgM до HAV2-3370
ПЛР Гепатит А, РНК вірусу (якісне визначення)4-5570
Вірусний гепатит В
Гепатит B - HBsAg (австралійський антиген)1-3250
Гепатит B - антитіла IgG до HbsAg1-3260
Гепатит B - загальні антитіла до HbcorAg1-3250
HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиHBsAg, антиHBcorAg1-4870
ПЛР Гепатит В (якісне визначення)3-5490
ПЛР Гепатит В: РНК вірусу (кількісний)3-5990
Вірусний гепатит С
Гепатит С - загальні антитіла до HCV 1-3270
ПЛР Гепатит С (якісне визначення)3-5550
ПЛР Гепатит С (кількісне визначення, Real - time)5-71200
Гепатит С, антитіла IgG до Core 1,2, Е2 (HVR), NS3, NS4A/B, NS5A(імуноблот)4-51250
Гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) ПЛР -якісн.4-51350
Вірусний гепатит D
Гепатит D, загальні антитіла5-71180
Гепатит D, РНК ПЛР - якісн.5-7550
Вірусний гепатит Е
Гепатит E - антитіла lgG до HEV 1-3230
Гепатит E - антитіла IgM до HEV1-3230
Вірусний гепатит G
Гепатит G, РНК вірусу ПЛР - якісн.3-5650
Герпетичні віруси
Варіцелла Зостер - антитіла IgG до VZV (3 тип)1-4270
Варіцелла Зостер - антитіла IgM до VZV (3 тип)1-4270
Вірус герпесу - антитіла IgG до HSV 1/2 типу1-3220
Вірус герпесу - антитіла IgM до HSV 1/2 типу1-3220
Вірус герпесу - антитіла IgG до HSV 1 типу1-3220
Вірус герпесу - антитіла IgG до HSV 2 типу1-3220
ПЛР Вірус герпесу HSV 1/2 типу (якісне визначення) 3-4270
ПЛР HHV 6 (якісний)2-4270
ПЛР Герпесвірус 6 типу (кількісний)4-5530
Краснуха
Краснуха - антитіла lgG до Rubella1-3200
Краснуха - антитіла lgM до Rubella1-3200
Токсоплазмоз
Токсоплазма - антитіла lgG до Toxoplasma gondii1-3220
Токсоплазма - антитіла lgM до Toxoplasma gondii1-3220
ПЛР Toxoplasma gondii (вірус токсоплазми)(якісне визначення) 3-4340
Цитомегаловірусна інфекція
Цитомегаловірус - антитіла lgM до CMV1-3220
Цитомегаловірус - антитіла lgG до CMV1-3220
ПЛР CMV (Цитомегаловірусна інфекція- якісне визначення)3-4300
ПЛР CMV ДНК методом REAL TIME (Цитомегаловірусна інфекція)(кількісне визначення)4-5470
Інфекційний мононуклеоз
Епштейн-Барр вірус - антитіла lgM до капсидного антигену EBV (VCA lgM)1-3220
Епштейн-Барр вірус - антитіла lgG до капсидного антигену EBV (VCA lgG)1-3220
Епштейн-Барр вірус - антитіла lgG до ядерного (нуклеарного) антигену EBV (EBNA lgG)1-3220
ПЛР Епштейна-Барр вірус: DNA EBV методом REAL TIME (кількісний)5-7480
ПЛР Епштейна-Барр вірус EBV 3-5320
Пакет EBV (EBV VCA IgG, EBV VCA IgM, EBNA IgG)1-3530
Інші інфекції
Хелікобактер - антитіла lg( G+М+А) до Helicobacter pylori 1-3220
Уреаплазма - антитіла IgG до U.urealyticum1-3220
Бореліоз - антитіла IgG до Borrelia burgdorferi1-3270
Бореліоз - антитіла IgМ до Borrelia burgdorferi1-3270
Антитіла до вірусу кору IgM (Morbilli) 1-3300
Антитіла до вірусу кору IgG (Morbilli) 1-3230
Сифіліс (Антитіла Ig G +M доTreponema pallidum ), антитіла сумарні1-3250
ВІЛ 1/1о/2 (антиген та антитіла)3-4590
Квантифероновий тест ( квантиферон, оцінка результату, ТВ1 - антиген (CD4+),Мітоген,Нульовий контроль,ТВ2 - антиген (CD8+))
4-72750
TORCH – інфекції
Пакет TORCH IgG+ IgM ( TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)1-31400
Пакет TORCH IgG - 1 (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)1-3700
Пакет TORCH IgG - 2 (TOXO, CMV, HSV 1/2)1-3530
Пакет TORCH IgG - 3 (TOXO, RUB, CMV)1-3510
ОБСТЕЖЕННЯ НА ГЕЛЬМІНТИ
Ехінококк - антитіла (IgG + IgA) до эхінококку (якісне визначення)1-3270
Токсокароз - антитіла IgG до токсокарів (якісне визначення)1-3270
Описторхоз - антитіла IgG до описторхів (якісне визначенняе)1-3270
Трихінелез - антитіла (IgG + IgA) до трихінел (якісне визначення)1-3270
Аскаридоз - антитіла IgG до аскарид (якісне визначення - кров)1-3390
Лямбліоз - загальні антитіла (lgG + IgМ + IgA) до лямблій1-3300
Стандарт П1 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій)1-3990
Стандарт №П2 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій, IgG+IgA до трихінел, IgG+IgA до ехінококу)1-31400
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Пакет "ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ"(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B - HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С - загальні антитіла до HCV) 1-3660
АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПАКЕТ "алергени домашнього пилу":
(Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, D.pteronyssinus, D.farinae, домашній пил)
1-3220
ПАКЕТ "харчові алергени (коров’яче молоко)"
(альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн)
1-3220
ПАКЕТ " харчові алергени (РИБА : тріска, лосось, оселедець, скумбрія, камбала)1-3220
ПАКЕТ " харчові алергени (МОРЕПРОДУКТИ : тріска, креветка, мідія, тунець, лосось)1-3220
ПАКЕТ "Алергени на пір’я "
(гуска, курка, качка, індик)
1-3220
ПАКЕТ "пилок дерев (раннє цвітіння)"
(вільха європейська, береза бородавчаста, ліщина, ясен європейський)
1-3220
ПАКЕТ пилок бур’янів"
(амброзія звичайна, полин звичайний, королиця звичайна, кульбаба лікарська, подорожник)
1-3220
ПОБУТОВІ АЛЕРГЕНИ
Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus1-380
Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae1-380
Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture1-380
Побутові алергени комплекс: (Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus; Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae; Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture")1-3190
АЛЕРГЕНИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Кішка (епітелій)1-380
Собака (епітелій)1-380
Собака (шерсть)1-380
Алергени тваринного походження комплекс: (Кішка (епітелій); Собака (епітелій);Собака (шерсть))1-3190
ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ
Яєчний білок1-380
Житнє борошно1-380
Ячмінне борошно1-380
Апельсин1-380
Глютен1-380
Какао1-380
Харчові алергени комплекс: (Яєчний білок, Житнє борошно, Ячмінне борошно, Апельсин, Глютен, Какао)1-3390
АЛЕРГЕНИ НА ПИЛОК ДЕРЕВ
Верба1-380
Тополя тригранна1-380
Ясен європейський1-380
Алергени на пилок дерев комплекс: (Верба, Тополя тригранна, Ясен європейський)1-3190
АЛЕРГЕНИ НА ПИЛОК БУР'ЯНІВ
Амброзія звичайна1-380
Кульбаба лікарська1-380
Пилок бурянів комплекс: (Амброзія звичайна, Кульбаба лікарська) 1-3130

Ціна термінового виконання дослідження збільшується в 2 рази
Термінові дослідження виконуються за умови їх здачі в пункті забору біоматеріалу за адресою:  вул. Драгомирова, 2

Ознайомтеся, будь ласка, з переліком наших досліджень, їх цінами і термінами виконання. У разі появи питань пишіть price@labmtm.com.ua або телефонуйте: т. (044) 451-42-84, (044) 235-50-48, (044) 227-14-89, (044) 331-50-67