Перелік досліджень та ціни

Щоб простіше та швидше дізнатись ціну, введіть назву дослідження в поле ПОШУК

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВ "НПП " МТМ"
  
Назва дослідженьСтрок виконання (робочі дні)Ціна, (грн)*
МАНІПУЛЯЦІЇ
Забір венозної крові30
Взяття матеріалу для дослідження Коронавірусу (SARS-Cov-2), COVID-19 методом RT-ПЛР30
ДІАГНОСТИКА COVID-19
ПЛР Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР (якісний)1-2550
Антитіла IgG до Spike-антигену коронавірусу SARS-CoV-21-2370
Антитіла IgM до коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgVM)1300
Антитіла IgG до коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgG)1-2300
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
T-3 (Т3, Трийодтиронін загальний)1160
T-4 (Т4, Тироксин загальний)1160
FT-3 (Трийодтиронін вільний, Т3 free, Т3 віл.)1160
FT-4 (Тироксин вільний, Т4 free, Т4 віл.)1160
Anti-hTg (АТТГ, антитіла до Тиреоглобуліну)1190
TSH (ТТГ, ТСГ, Тиреотропін, Тиреотропний гормон)1160
TSH receptor Ab (антитіла до рецептора ТТГ)1-2340
TPO Ab (Антитіла пероксидази щитоподібної залози АТПО)1210
Tg (Thyreoglobulin, Тиреоглобулін)1190
Стандарт № 1 (TSH, FT-4, Anti-hTg, TPO Ab)1640
Стандарт № 2 (TSH, Anti-hTg, TPO Ab) 1490
Стандарт № 4 (FT-4, FT-3, TPO Ab) 1450
Стандарт № 5 (TSH, FT-4, FT-3)1420
Стандарт № 6 (TSH, Ca++ )1270
Стандарт № 7 (TSH, FT4, TPO Ab)1470
Стандарт № 23 (TSH, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА))1390
Стандарт № 24 (TSH, FT-4, Tg, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА))1690
Стандарт № 30 (TSH, Тg, Anti-hTg)1470
Стандарт № 31 (FT-4, FT-3)1270
Стандарт № 32 (TSH, Tg)1290
Стандарт № 35 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab)1610
Стандарт № 36 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab, Anti-hTg (АТТГ))1780
Стандарт № 37 (TSH, FT-4)1280
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ
PTH (Паратгормон)1-2200
Calcitonin (Кальцитонін)2-4320
25 - гідроксивітамін загальний (25-OH вітамін D3 та D2 , 25-OH vitamin D total)1410
Пакет ПКФ-ІН (PTH, Ca++, P)1-2380
Пакет ДКФ-ІН (25(OH)D, Ca++, P)1-2560
Пакет ПДКФ-ІН (25(OH)D, PTH, Ca++, P)1-2750
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ
Індекс вільного Tестостерону (Testosterone, SHBG, Індекс)1330
Лютеїнізуючий гормон (LH, ЛГ)1190
Фолікулостимулюючий гормон (FSH, ФСГ)1190
Тестостерон загальний ( Т заг., Testosterone)1190
Тестостерон вільний (Tвіл.,Testosterone free)1230
Пролактин (Прл., Prolactin)1200
Прогестерон (Прг., Progesterone )1220
Естрадіол (Е2, Estradiol )1190
Андростендіон (Androstenedione)1-2270
Дигідротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone)1-2310
SHBG (ССЗГ, секс-стероїдзв'язуючий глобулін)1190
Aнтимюллерів гормон (АМГ, MIS, Інгібуюча речовина Мюллера)1-2440
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ, hCG screen)1-2210
Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP )1-2210
Вільний Естріол (UE3 )1-2190
Білок, асоційований з вагітністю (РАРР-А)1-2220
Інгібін В (Ingibin B)6-8740
Плацентарний лактоген (Хоріомамотропін)2-4390
Пакет РЕЗЕРВ (FSH, AMГ) - оцінка оваріального резерву1-2560
Пакет РЕЗЕРВ-3 (FSH, AMГ, Estradiol) - оцінка оваріального резерву1-2740
Стандарт № 11 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol)1690
Стандарт № 12 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone)1880
Стандарт № 13 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, Testosterone)11050
Стандарт № 14 (LH, FSH, Estradiol, Progesterone)1700
Стандарт № 15 (FSH, Estradiol, TSH, Cortisol)1710
Стандарт № 16 (Prolactin, Progesterone)1360
Стандарт № 17 (LH, FSH, Prolactin, Testosterone)1690
Стандарт № 18 (LH, FSH, Estradiol)1510
Стандарт № 19 (LH, FSH, Testosteron, Estradiol)1680
Стандарт № 33 (LH, FSH, Testosteron, Progesterone)1710
Стандарт № 34 (LH, FSH, Testosteronе)1510
ОБСТЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ НАДНИРНИКІВ
Альдостерон (Аldosterone)1-2290
Ренін активний1-2820
17-a-гідроксіпрогестерон (17-a-OHP) 1190
Дегідроепіандростерон сульфат (DHEA-s, ДГЭА-с, )1200
Адренокортикотропний гормон (ACTH, АКТГ, Кортикотропін, )2-4310
Кортизол (Cortisol, К. )1250
Альдостерон-ренінове співвідношення1-21100
Пакет АГС (17-a- OHP, Cortisol, DHEA-s) 1570
ОБСТЕЖЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЖИРОВОГО ОБМІНІВ
Глюкоза1110
Глюкозотолерантний тест 1230
HbA1c (глікозильований, глікогемоглобін)1200
Інсулін (Insulin)1180
С-пептид (C-peptide)1180
Лептин (Leptin)1-2440
Антитіла IgG до глютамінокислої декарбоксилази (GADA)4-5730
Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2)8-101250
Фруктозамін 2-3250
Індекс НОМА (Глюкоза, Insulin, індекс НОМА)1260
Стандарт № 20 (C-peptide, HbA1c, Глюкоза)1430
Стандарт № 21 (пакет ХТЛ-Ліпідограма, Сечова кислота, індекс НОМА (глюкоза, Інсулін, індекс НОМА), C-peptide))1720
Стандарт № 22 (C-peptide, HbA1c)1330
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP)1-2210
Простатспецифічний антиген загальний (PSA total)1190
PSA free/PSA total (з визначенням коефіцієнта)1320
PSA total (пільговий)1150
PSA free/PSA total з визначенням коефіцієнта (пільговий)1260
Раково-ембріональний антиген (СЕА,РЭА)1-2210
Ранній онкомаркер яєчників (HE4)1-2400
Онкомаркер яєчників (CA 125) 1-2200
Онкомаркер молочної залози (CA 15-3) 1-2200
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (CA 19-9) 1-2200
Онкомаркер шлунку (СА 72-4)1-2320
Нейрон-специфічна енолаза (NSE, маркер дрібноклітинного раку легенів)1-2360
Фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП)1-2550
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)1-5450
Бета-2-мікроглобулін (b2-mikroglobulin) (Онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба)2-3430
Раковий антиген 242 (Cancer antigen 242 (СА-242) онкомаркер підшлункової залози, кишківника)5-7560
Фрагмент цитокератина 21-1 (Cytokeratin 21-1 fragment (CYFRA 21-1) онкомаркер недрібноклітинного раку легень, сечового міхура)3-4500
Пакет ОНКО-1 (CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CEA, Tg)1-2890
Пакет ОНКО-2 (CA 125, CA 15-3, CA 19-9, СА 72-4, NSE, CEA, Tg, α-тумор-некротичний фактор ФНП)1-21920
Пакет ОНКО-3 (PSA free/PSA total, CA 19-9, СА 72-4, NSE, CEA, Tg)1-21420
Індекс ROMA (CA 125 , HE4, Індекс ROMA)1-2540
Пакет PSA (Testosterone, Testosterone free, PSA free/PSA total) 1650
ФАКТОРИ РОСТУ
Соматотропний гормон (GH, СТГ, гормон росту, соматотропін)1180
Інсуліноподібний фактор росту-1 (IGF- 1, соматомедін С)1-2260
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ В КРОВІ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
Калій (K)1100
Натрій (Na)1100
Фосфор (P)180
Кальцій загальний (Ca)180
Кальцій іонізований (Ca++)1150
Залізо (Fe)180
Магній (Mg)180
Мідь (Cu)1130
Цинк (Zn)2-3630
Пакет Мікроелементи (Fe, Mg, Cu, Na, K, Ca, Ca++, P)1680
Пакет ХНК (Na, K, Ca++)1300
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальний аналіз крові без формули (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT)1150
Формула крові170
ШОЕ170
Розгорнутий аналіз крові з формулою крові, ШОЕ (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT+ формула крові+ ШОЕ)1190
КОАГУЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ГЕМОСТАЗ)
Коагулограмма (Протромбін, АЧТЧ, Фібріноген, Д-димер)1440
Протромбін (протромбіновий час в сек., процент протромбіну за Квіком, МНО (INR))1120
АЧТЧ (Активований частковий тромбопластиновий час)1100
Д-димер1170
Фібріноген1110
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розгорнутий варіант біохімічного обстеження: (Печінкові проби, Ниркові проби №2, Ліпідограма, Мікроелементи, Глюкоза, Альфа-амілаза, Сечова кислота, КФК, ЛДГ)11950
Стандартний варіант біохімічного обстеження: (Білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альфа-амілаза, Креатинін, Глюкоза, Холестерин)1730
Печінкові проби: (Білірубін загальний та прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альбумін, Лужна фосфатаза, ГГТ)1590
Ниркові проби: (Креатинін, Сечовина , Пакет ХНК (Na, K, Ca++) )1390
Ниркові проби № 2: (Креатинін, Сечовина , Cечова кислота)1190
Пакет ХТЛ – Ліпідограма (Холестерин, Тригліцеріди, Ліпопротеїди фракційно: ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) 1300
Пакет терапевтичний Стандартний: (Розгорнутий аналіз крові з формулою крові, загальний аналіз сечі)1290
Білірубін загальний180
Білірубін прямий180
АСТ (Aспартатамінотрансфераза)180
АЛТ (Aланінамінотрансфераза)180
Тимолова проба180
Білок загальний180
Альбумін180
Лужна(щелочная) фосфатаза180
ГГТ (Гамма-глутаматтрансфераза)180
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)180
Креатинін180
Сечовина (мочевина)180
Холестерин180
Тригліцеріди180
Альфа-амілаза180
Сечова (мочевая) кислота180
Креатинфосфокіназа (КФК загальна)180
Ліпаза 1100
Гомоцистеїн1390
Мозковий натрійуретичний пропептид (NTpro-BNP)1-2650
Білкові фракції1-3220
Жовчні кислоти загальні1270
Прокальцитонін1-2620
Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ) / ACE1-2650
Гаптоглобін3-4250
Остеокальцин (Остеопороз, маркер остеосинтезу)3-4540
Церулоплазмін (мідна оксидаза)3-4300
Тропонін I високочутливий2-3600
Цистатин С зі швидкістю клубочкової фільтрації3-4750
РЕВМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення)2-380
C-реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення)2-3100
Антистрептолізін-О (АСЛ-О) (кількісне визначення)2-380
Ревмопроби (РФ, СРБ, АСЛ-О) (кількісне визначення)2-3220
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ АНЕМІЇ
Загальна залізозв'язуюча здатність сиворотки (ЗЗЗС)1120
Феритин (FERR)1210
Ціанокобаламін (вітамін B12)1-2200
Фолієва кислота (FOL3)вітамін B91-2190
Трансферин (ST) 1150
ПАКЕТ КОНТРОЛЯ АНЕМІЇ (феритин, ціанокобаламін, фолієва кислота, трансферин, залізо)1-2730
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вміст імуноглобуліна - IgA2-3180
Вміст імуноглобуліна - IgM2-3180
Вміст імуноглобуліна - IgG2-3180
Вміст імуноглобуліна - IgE1-2180
Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL6)1-2650
Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушенням обміну (непереносимість) лактози - ПЛР5730
Антитіла IgG до гліадіну2-4310
Антитіла IgМ до гліадіну2-4310
МАРКЕРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Антитіла до фосфоліпідів IgG ( APHL IgG)2-8290
Антитіла до фосфоліпідів IgМ ( APHL IgМ)2-8290
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду IgG (Anti - CCP)1-8490
Антитіла до ядерних антигенів (ANA) скринінг1-8490
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG8-9480
Антитіла до В2-глікопротеїну IgМ8-9500
Антитіла до кардіоліпіну IgG8-9430
Антитіла до кардіоліпіну IgM 8-9480
Вовчаковий антикоагулянт5-7570
ОБСТЕЖЕННЯ СЕЧІ
Аналіз сечі Загальний (з мікроскопією осаду)1130
Аналіз сечі за Нечипоренком195
Аналіз сечі на вміст цукру 180
Аналіз сечі на білок 180
Кортизол у сечі (добова сеча)1250
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вірусний гепатит А
Гепатит А - антитіла IgG до HAV2-3350
Гепатит А - антитіла IgM до HAV2-3350
Вірусний гепатит В
Гепатит B - HBsAg (австралійський антиген)1-2230
Гепатит B - антитіла IgG до HbsAg1-3250
Гепатит B - загальні антитіла до HbcorAg1-2220
HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиHBsAg, антиHBcorAg1-4600
ПЛР Гепатит В (якісне визначення)1-4440
ПЛР Гепатит В: ДНК вірусу (кількісний)5-71100
Вірусний гепатит С
Гепатит С - загальні антитіла до HCV 1-2260
ПЛР Гепатит С (генотипування)1-3670
ПЛР Гепатит С (якісне визначення)1-3520
ПЛР Гепатит С (кількісне визначення, Real - time)5990
Вірусний гепатит Е
Гепатит E - антитіла lgG до HEV 1-2200
Гепатит E - антитіла IgM до HEV1-2200
Герпетичні віруси
Варіцелла Зостер - антитіла IgG до VZV (3 тип)1-4250
Варіцелла Зостер - антитіла IgM до VZV (3 тип)1-4250
Вірус герпесу - антитіла IgG до HSV 1/2 типу1-2190
Вірус герпесу - антитіла IgM до HSV 1/2 типу1-2190
Вірус герпесу - антитіла IgG до HSV 1 типу1-2190
Вірус герпесу - антитіла IgG до HSV 2 типу1-2190
ПЛР Вірус герпесу HSV 1/2 типу (якісне визначення) 1-4250
ПЛР HHV 6 (якісний)1-4260
ПЛР Герпесвірус 6 типу: ДНК методом REAL TIME (кількісний)4-5420
Краснуха
Краснуха - антитіла lgG до Rubella1-2180
Краснуха - антитіла lgM до Rubella1-2180
Токсоплазмоз
Токсоплазма - антитіла lgG до Toxoplasma gondii1-2180
Токсоплазма - антитіла lgM до Toxoplasma gondii1-2180
ПЛР Toxoplasma gondii (якісне визначення) 1-4250
Цитомегаловірусна інфекція
Цитомегаловірус - антитіла lgM до CMV1-2180
Цитомегаловірус - антитіла lgG до CMV1-2180
ПЛР CMV (Цитомегаловірусна інфекція- якісне визначення)1-4240
ПЛР CMV ДНК методом REAL TIME (Цитомегаловірусна інфекція)(кількісне визначення)4-5390
Інфекційний мононуклеоз
Епштейн-Барр вірус - антитіла lgM до капсидного антигену EBV (VCA lgM)1-2180
Епштейн-Барр вірус - антитіла lgG до капсидного антигену EBV (VCA lgG)1-2180
Епштейн-Барр вірус - антитіла lgG до ядерного (нуклеарного) антигену EBV (EBNA lgG)1-2180
ПЛР Епштейна-Барр вірус: DNA EBV методом REAL TIME (кількісний)5-7410
ПЛР Епштейна-Барр вірус EBV (якісне визначення) 3-4280
Інші інфекції
Хелікобактер - антитіла lg( G+М+А) до Helicobacter pylori 1-2190
Уреаплазма - антитіла IgG до U.urealyticum1-2180
Бореліоз - антитіла IgG до Borrelia burgdorferi1-2200
Бореліоз - антитіла IgМ до Borrelia burgdorferi1-2200
Антитіла до вірусу кору IgM (Morbilli) 1-2290
Антитіла до вірусу кору IgG (Morbilli) 1-2220
Сифіліс (Антитіла Ig G +M доTreponema pallidum ), антитіла сумарні1-2210
Дифтерія, Corynebacterium diphteriae, антитіла до дифтерійн. анатоксину IgG2-4300
TORCH – інфекції
Пакет TORCH IgG+ IgM (перед вагітністю; TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)1-21240
Пакет TORCH IgG - 1 (перед вагітністю; TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)1-2620
Пакет TORCH IgG - 2 (перед вагітністю; TOXO, CMV, HSV 1/2)1-2470
Пакет TORCH IgG - 3 (TOXO, RUB, CMV)1-2460
ОБСТЕЖЕННЯ НА ГЕЛЬМІНТИ
Ехінококк - антитіла (IgG + IgA) до эхінококку (якісне визначення)1-2240
Токсокароз - антитіла IgG до токсокарів (якісне визначення)1-2240
Описторхоз - антитіла IgG до описторхів (якісне визначенняе)1-2240
Трихінелез - антитіла (IgG + IgA) до трихінел (якісне визначення)1-2240
Цистицеркоз - антитіла IgG до цистицерків (якісне визначення)1-2240
Аскаридоз - антитіла IgG до аскарид (якісне визначення - кров)1-2350
Лямбліоз - загальні антитіла (lgG + IgМ + IgA) до лямблій1-2240
Стандарт П1 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій)1-2870
Стандарт №П2 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій, IgG+IgA до трихінел, IgG+IgA до ехінококу)1-21290
Стандарт №П3 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій, IgG+IgA до трихінел, IgG+IgA до ехінококу,антитіла IgG до цистицерків )1-21430
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Пакет "ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ"(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B - HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С - загальні антитіла до HCV) 1-2630
АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПАКЕТ "алергени домашнього пилу":
(Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, D.pteronyssinus, D.farinae, домашній пил)
1-2220
ПАКЕТ "харчові алергени (коров’яче молоко)"
(альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн)
1-2220
ПАКЕТ " харчові алергени (РИБА : тріска, лосось, оселедець, скумбрія, камбала)1-2220
ПАКЕТ " харчові алергени (МОРЕПРОДУКТИ : тріска, креветка, мідія, тунець, лосось)1-2220
ПАКЕТ "Алергени на пір’я "
(гуска, курка, качка, індик)
1-2220
ПАКЕТ "пилок дерев (раннє цвітіння)"
(вільха європейська, береза бородавчаста, ліщина, ясен європейський)
1-2220
ПАКЕТ пилок бур’янів"
(амброзія звичайна, полин звичайний, королиця звичайна, кульбаба лікарська, подорожник)
1-2220
ПОБУТОВІ АЛЕРГЕНИ
Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus1-280
Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae1-280
Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture1-280
Побутові алергени комплекс: (Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus; Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae; Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture")1-2190
АЛЕРГЕНИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Кішка (епітелій)1-280
Собака (епітелій)1-280
Собака (шерсть)1-280
Алергени тваринного походження комплекс: (Кішка (епітелій); Собака (епітелій);Собака (шерсть))1-2190
ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ
Яєчний білок1-280
Житнє борошно1-280
Ячмінне борошно1-280
Апельсин1-280
Глютен1-280
Какао1-280
Харчові алергени комплекс: (Яєчний білок, Житнє борошно, Ячмінне борошно, Апельсин, Глютен, Какао)1-2390
АЛЕРГЕНИ НА ПИЛОК ДЕРЕВ
Верба1-280
Тополя тригранна1-280
Ясен європейський1-280
Алергени на пилок дерев комплекс: (Верба, Тополя тригранна, Ясен європейський)1-2190
АЛЕРГЕНИ НА ПИЛОК БУР'ЯНІВ
Амброзія звичайна1-280
Кульбаба лікарська1-280
Пилок бурянів комплекс: (Амброзія звичайна, Кульбаба лікарська) 1-2130

Ціна термінового виконання дослідження збільшується в 2 рази
Термінові дослідження виконуються за умови їх здачі в пункті забору біоматеріалу за адресою:  вул. Драгомирова, 2

Ознайомтеся, будь ласка, з переліком наших досліджень, їх цінами і термінами виконання. У разі появи питань пишіть admin@labmtm.com.ua або телефонуйте: т. (044) 451-42-84, (044) 235-50-48, (044) 227-14-89, (044) 331-50-67